Tư vấn Tập huấn và lập kế hoạch kinh doanh cho Dự án "Thúc đẩy sinh kế bền vững thông qua phát triển kinh doanh nhỏ tại Như Xuân”

Job code
Location Nhu Xuan, Thanh Hoa
Term
Deadline: April 26, 2022

Nhà tư vấn vui lòng gửi CV và Bản đề xuất tư vấn tới hòm thư wvv_recruitment@wvi.org
Tiêu đề email: [Tu van KHKD - Nhu Xuan] - Họ và tên

Background

Chương trình Tài chính Vi mô (CT TCVM) được thành lập bởi Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam năm 2006 nhằm giúp cải thiện cuộc sống cho các hộ nghèo, cận nghèo, thu nhập thấp, phụ nữ, hộ có trẻ, đặc biệt là trẻ dễ bị tổn thương nhất (MVC). CT TCVM giúp các đối tượng hưởng lợi được tiếp cận với nguồn vốn nhẳm phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện kinh tế và nâng cao an sinh trẻ. Các can thiệp từ CT TCVM bao gồm dịch vụ tài chính như vốn vay, bảo hiểm, tiết kiệm; và dịch vụ phi tài chính như tập huấn đào tạo về sản xuất kinh doanh, chăm sóc trẻ…

Hiện CT TCVM hoạt động tại 11 huyện, thuộc 4 tỉnh tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam bao gồm Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Trị và Quảng Nam. Năm 2021, CT TCVM chính thức hoạt động tại chi nhánh mới tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

“Thúc đẩy sinh kế bền vững thông qua phát triển kinh doanh nhỏ tại Như Xuân” là dự án được thực hiện nhằm cải thiện sinh kế của các hộ gia đình tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa thông qua việc khai thác tiềm năng địa phương, nâng cao năng suất, chất lượng cho các mô hình Sản xuất Kinh doanh (SXKD) tại đây.

See more >>
Purpose of Position

•    Các nhóm tham gia được trang bị kĩ năng lập kế hoạch kinh doanh.
•    Các nhóm tham gia phân tích bối cảnh, nguồn lực và đưa ra được kế hoạch phát triển trên cơ sở đó phối hợp thực hiện kế hoạch cùng với các bên liên quan.

See more >>
Key Responsibilities

1.    Hoạt động

•    Xây dựng tài liệu tập huấn, mẫu kế hoạch sản xuất kinh doanh, mẫu đề xuất hỗ trợ.
•    Tập huấn về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các nhóm.
•    Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cùng các nhóm.
•    Xây dựng đề xuất hỗ trợ cùng các nhóm.
•    Báo cáo sau hoạt động.


2.    Thời gian dự kiến
•    Từ ngày 28/4 đến ngày 31/5/2022

See more >>
Knowledge & Skill

•    Tối thiểu trình độ đại học về quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing, tài chính hoặc các ngành có liên quan.
•    Từng làm việc cùng các tổ chức phi chính phủ quốc tế là một lợi thế.

See more >>
Experience

•    Có kinh nghiệm trong phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.
•    Có kinh nghiệm và chuyên môn về kế hoạch kinh doanh, phân tích bối cảnh, nguồn lực doanh nghiệp vừa và nhỏ.
•    Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm về tập huấn và tư vấn trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
•    Có kinh nghiệm làm việc tại địa bàn nông thôn, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng.

See more >>
0.03246 sec| 1958.867 kb