Kế Toán Chi Nhánh – Chương Trình Tài Chính Vi Mô

Job code
Location Tỉnh Hưng Yên (huyện Kim Động, Phù Cừ Tiên Lữ) Tỉnh Thanh Hóa (huyện Lang Chánh, Quan Sơn) Tỉnh Thanh Hóa (huyện Như Xuân) & tỉnh Quảng Trị (huyện Vĩnh Linh) Tỉnh Quảng Trị (huyện Triệu Phong, Hải Lăng) Tỉnh Quảng Nam (huyện Hiệp Đức, Tiên Phước)
TermToàn thời gian
Deadline: November 10, 2022

Vui lòng gửi CV về địa chỉ email wvv_recruitment@wvi.org
Tiêu đề: MFU Kế toán - Địa điểm - Họ tên

Background

Chương trình Tài chính vi Mô – Tổ chức tầm nhìn thế giới Việt Nam (MFU) là một chương trình được quản lý độc lập nhằm thúc đẩy sự phát triển chuyển hóa thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô. MFU được thành lập từ năm 2006.

Sứ mệnh của Tài chính vi mô là nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng Việt Nam bằng việc hỗ trợ những hộ nghèo nhưng năng động và trang bị cho họ các kỹ năng kinh doanh. Sứ mệnh này đạt được thông qua một chương trình Tài chính vi mô bền vững, mang đến sự tiếp cận về vốn, bảo hiểm và tiết kiệm cho người dân trong các chương trình vùng (CTV). Tất cả các loại hình dịch vụ mà chương trình Tài chính vi mô triển khai đều nhằm xây dựng các mô hình, các năng lực và hệ thống phù hợp cho sự phát triển doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam, mang lại sự phát triển kinh tế bền vững trong các cộng đồng tại CTV- một phần trong sứ mệnh phát triển chuyển hóa của TNTG.

Chương trình Tài chính vi mô (TCVM) của TNTGVN bao gồm 2 cấp quản lý: văn phòng chính tại Hà Nội và văn phòng chi nhánh tại các tỉnh hoặc các vùng dự án. Tất cả những giao dịch trực tiếp với khách hàng như sàng lọc khách hàng, quá trình vay vốn và thu hồi nợ được thực hiện tại cộng đồng thông qua mạng lưới nhân viên tại địa bàn.

Hiện tại, Chương trình Tài chính vi mô đang hoạt động tại 11 huyện ở 4 tỉnh tại miền Bắc và miền Trung.
 

See more >>
Purpose of Position

Hỗ trợ Trưởng chi nhánh/ Quản lý Tài chính đảm bảo tính hiệu quả và hiệu suất của các họat động tại chi nhánh nhằm đạt được sự bền vững đồng thời mang lại tác động ảnh hướng tích cực cho các cộng đồng nghèo.

Hỗ trợ TCVM đạt tiêu chuẩn cao về tinh thần trách nhiệm với nguồn lực tài chính được giao phó để đảm bảo hoạt động bền vững và tuân thủ những quy định hiện hành ở cấp chi nhánh
 

See more >>
Key Responsibilities

1.    CÔNG VIỆC KẾ TOÁN
-    Mọi giao dịch tại chi nhánh được tổng hợp và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác vào sổ sách kế toán của chi nhánh, trên cơ sở đối chiếu với tài khoản ngân hàng, phần mềm vốn vay. 
-    Tất cả những khoản tạm ứng, hoàn ứng, thanh toán của chi nhánh được kiểm tra, thực hiện kịp thời, đúng quy định và hiệu quả.
-    Tất cả các báo cáo tài chính bao gồm báo cáo MED, báo cáo nhanh, báo cáo phân tích chỉ số và đối chiếu ngân hàng được lập và nộp đúng hạn theo quy định. Các biểu mẫu tài chính (phân bổ, trích trước..) được cập nhật thường xuyên và ghi chép đầy đủ
-    Số thu hồi và giải ngân được đối chiếu với tài khoản ngân hàng và kế hoạch hàng tháng. 
-    Thực hiện các giao dịch với ngân hàng chi nhánh.

2.    QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH  
-    Các chính sách tài chính và quy định kế toán được tuân thủ tại cấp chi nhánh. 
-    Quản lý sổ két, sổ séc. sổ tài sản theo đúng quy định.
-    Theo dõi dòng tiền, giám sát các hoạt động, chi tiêu tại chi nhánh đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và phù hợp với KHNS.
-    Chịu trách nhiệm đào tạo tài chính cho các cán bộ mới, cập nhật/ phổ biến các thay đổi với các cán bộ chi nhánh đảm bảo sự tuân thủ theo các quy định và chính sách tài chính.
-    Cập nhật những thay đổi liên quan đến tài chính tới các CBCN. Tham gia đóng góp ý kiến cho VPC để hoàn thiện Memo, chính sách Tài chính.
-    Những báo cáo/ chỉ tiêu tài chính của chi nhánh được phân tích và đánh giá, chia sẻ để giúp chi nhánh có biện pháp điều chỉnh kịp thời và nâng cao tính hiệu quả.
-    Làm việc cùng kiểm toán (nội bộ, bên ngoài, quốc tế) và chia sẻ, theo dõi, khắc phục các phát hiện liên quan đến tài chính.

3.    LẬP KẾ HOẠCH
-    Kế hoạch hoạt động tháng của chi nhánh được lập và gửi đúng hạn, trên cơ sở nhu cầu hoạt động thực tế và KHNS đã đặt ra.
-    Hỗ trợ Trưởng chi nhánh lập kế hoạch hoạt động và ngân sách, cũng như dự báo dòng tiền hàng năm và trong thời gian 3 năm.
-    Kế hoạch công việc được lập hàng tháng đảm bảo đóng góp vào mục tiêu của chi nhánh
-    Chênh lệch giữa thực tế và kế hoạch được phân tích và trao đổi trong nhóm quản lý chi nhánh

4.    LƯU GIỮ CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, BÁO CÁO KẾ TOÁN  
-    Tất cả sổ sách kế toán, chứng từ, hóa đơn, báo cáo tài chính và các hồ sơ tài chính khác của chi nhánh được sắp xếp, lưu giữ, bảo quản ở nơi an toàn, tuân thủ các quy định hướng dẫn tài chính.

5.    NHỮNG TRÁCH NHIỆM KHÁC  
-    Họp giao ban/ nhóm tài chính và chia sẻ/ phản hồi các thông tin với VPC/ CN
-    Tham gia vào quá trình giải ngân (làm thư ký Ban XDVV)
-    Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao phó.
-    Chịu trách nhiệm về an ninh cá nhân, xác định và đánh giá chính sách những mối nguy hiểm và ứng phó theo cách phù hợp nhất; thực hiện tất cả các nỗ lực thiện chí nhằm giữ an toàn cho các nhân viên và tài sản của TNTG, đảm bảo tuân thủ những chỉ dẫn, chỉ dẫn của tổ chức như đã được đào tạo.
 

See more >>
Knowledge & Skill

-    Tốt nghiệp từ Cao đẳng, chuyên ngành Tài chính/ ngân hàng hoặc Kế toán
-    Có kiến thức về các nguyên tắc kế toán cơ bản và hiểu biết về hệ thống tài chính và kiểm soát nội bộ.
-    Kỹ năng phân tích, quan sát tổng hợp và quản lý thời gian. 
-    Năng động, sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và có tinh thần làm việc theo nhóm
-    Cẩn thận, trung thực, kiên nhẫn và chính trực
-    Sử dụng máy tính tốt (Word, Excel)
-    Sẵn sàng ủng hộ và thể hiện các giá trị cốt lõi của Tầm nhìn Thế giới theo cách có ý nghĩa đối với trẻ em và cộng đồng
 

See more >>
Experience

-    Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến kế toán, tài chính hoặc có hiểu biết về phát triển cộng đồng, đặc biệt là tài chính vi mô.

See more >>
0.03157 sec| 1982.047 kb