Trợ lý chi nhánh - Ban Tài chính vi mô

Job code
Location Hải Lăng, Quảng Trị
TermToàn thời gian
Deadline: December 9, 2022

Vui lòng gửi CV về địa chỉ email wvv_recruitment@wvi.org
Tiêu đề: MFU - Họ tên - Vị trí

Background

Chương trình Tài chính vi Mô – Tổ chức tầm nhìn thế giới Việt Nam (MFU) là một chương trình được quản lý độc lập nhằm thúc đẩy sự phát triển chuyển hóa thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô. MFU được thành lập từ năm 2006.

Sứ mệnh của Tài chính vi mô là nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng Việt Nam bằng việc hỗ trợ những hộ nghèo nhưng năng động và trang bị cho họ các kỹ năng kinh doanh. Sứ mệnh này đạt được thông qua một chương trình Tài chính vi mô bền vững, mang đến sự tiếp cận về vốn, bảo hiểm và tiết kiệm cho người dân trong các chương trình vùng (CTV). Tất cả các loại hình dịch vụ mà chương trình Tài chính vi mô triển khai đều nhằm xây dựng các mô hình, các năng lực và hệ thống phù hợp cho sự phát triển doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam, mang lại sự phát triển kinh tế bền vững trong các cộng đồng tại CTV- một phần trong sứ mệnh phát triển chuyển hóa của TNTG.

Chương trình Tài chính vi mô (TCVM) của TNTGVN bao gồm 2 cấp quản lý: văn phòng chính tại Hà Nội và văn phòng chi nhánh tại các tỉnh hoặc các vùng dự án. Tất cả những giao dịch trực tiếp với khách hàng như sàng lọc khách hàng, quá trình vay vốn và thu hồi nợ được thực hiện tại cộng đồng thông qua mạng lưới nhân viên tại địa bàn.

Hiện tại, Chương trình Tài chính vi mô đang hoạt động tại 11 huyện ở 4 tỉnh tại miền Bắc và miền Trung.

See more >>
Purpose of Position

Hỗ trợ Trưởng chi nhánh quản lý các hoạt động tài chính vi mô của chi nhánh trong khuôn khổ chính sách và kế hoạch hoạt động của TCVM nhằm đạt được sự bền vững về hoạt động cũng như về tài chính.

See more >>
Key Responsibilities

1.    LẬP KẾ HOẠCH (10%)
-    Cùng Trưởng chi nhánh lập kế hoạch hoạt động chiến lược và ngân sách hàng năm cho chi nhánh để đạt được sự bền vững về hoạt động và tài chính.
-    Kế hoạch công tác cá nhân hàng tháng được lập dựa trên kế hoạch hoạt động chung của chi nhánh đã thống nhất và được phê duyệt.
-    Hỗ trợ và tham vấn để đảm bảo kế hoạch cá nhân của các nhân viên chi nhánh đóng góp hiệu quả cho việc thực hiện kế họach chung

2.    GIÁM SÁT VÀ THỰC HIỆN (40%)
-    Hỗ trợ Trưởng chi nhánh cùng đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra, đặc biệt là về phát triển khách hàng và chất lượng vốn vay.
-    Đảm bảo chất lượng vốn vay của chi nhánh thông qua việc thăm khách hàng, thẩm định vốn vay, kiểm tra sử dụng vốn vay, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất sự tham gia của các thành viên trong các cuộc họp cụm.
-    Hỗ trợ Trưởng chi nhánh kiểm tra các báo cáo bao gồm kế hoạch thu hồi vốn, báo cáo theo dõi vốn vay… để đảm bảo báo cáo hoàn thành đúng hạn và chính xác
-    Hỗ trợ Trưởng chi nhánh giám sát hoạt động thu hồi vốn vay hàng tháng theo kế hoạch thu hồi, kiểm tra chứng từ thu hồi. Các sự cố chậm trả phát sinh được báo cáo và giải quyết theo đúng khung thời gian quy định
-    Các trường hợp nợ quá hạn, nợ khó đòi được giám sát và đôn đốc thu hồi.
-    Kiểm tra (định kỳ/ ngẫu nhiên) qui trình thu hồi tại các cụm và báo cáo cho trưởng chi nhánh chất lượng thu hồi của các cụm hàng tháng.

3.    HỖ TRỢ QUẢN LÝ (30%)
-    Hỗ trợ trưởng chi nhánh giám sát việc công nhận thành viên nhằm đảm bảo các nhóm được công nhận đều là nhóm tương hỗ
-    Toàn bộ hồ sơ khách hàng được cập nhật và quản lý đầy đủ, chính xác.
-    Thay mặt Trưởng chi nhánh tổ chức họp ban xét duyệt vốn vay khi được yêu cầu.
-    Hỗ trợ trưởng chi nhánh trong việc mở rộng địa bàn hoạt động và tuyên truyền quảng bá chương trình sang thôn/ xã mới
-    Chịu trách nhiệm giải ngân khi được phân công và đảm bảo tuân thủ theo đúng qui định tài chính và vận hành về thủ tục giải ngân.
-    Hỗ trợ thu hồi khi cần thiết và đảm bảo thực hiện đúng theo các hướng dẫn.
-    Hỗ trợ Trưởng CN trong việc đánh giá chất lượng công tác của cán bộ tín dụng/ thực tập sinh để nâng cao chất lượng hoạt động của chi nhánh.
-    Chất lượng và tiến độ công việc chi nhánh được đảm bảo trên cơ sở tham vấn với văn phòng chính trong trường hợp Trưởng chi nhánh vắng mặt.
-    Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của TCN trong thời gian TCN vắng mặt theo sự phân công của VPC.

4.    HỖ TRỢ TẬP HUẤN VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC (10%)
-    Đào tạo định hướng và tập huấn cho nhân viên mới được phối hợp và thực hiện một cách hiệu quả.
-    Tập huấn cho Ban quản lý cụm khi được yêu cầu
-    Tập huấn về chính sách bảo vệ trẻ em cho cụm trưởng 2 năm/1 lần và cho các cụm trưởng tại các cụm mới mở.
-    Tập huấn đào tạo phi tài chính cho khách hàng khi được yêu cầu.

5.    TRÁCH NHIỆM KHÁC (10%)
-    Hỗ trợ trưởng chi nhánh khuyến khích các thành viên trong chi nhánh giúp đỡ và làm việc hài hòa với nhau, xây dựng chi nhánh thành một nhóm công tác đoàn kết, có trách nhiệm và có tinh thần đồng đội
-    Hỗ trợ trưởng chi nhánh trong việc lồng ghép với các CTV khác, đánh giá lựa chọn vùng mới, các đợt khảo sát kinh tế-xã hội, nghiên cứu tác động và đánh giá kết thúc giai đoạn.
-    Tham gia họp định kỳ, đột xuất với CTV, đối tác khi được yêu cầu
-    Hỗ trợ trưởng chi nhánh trong việc giám sát/hỗ trợ chi nhánh mới khi được yêu cầu.
-    Thực hiện những công việc khác do cấp trên giao phó
-    Chịu trách nhiệm về an toàn và an ninh của bản thân, áp dụng các kiến thức và kỹ năng về an toàn an ninh đã được TNTG tập huấn/đào tạo để xác định và đánh giá chính xác về các mối nguy hiểm và phản ứng phù hợp nhất, có nỗ lực thiện chí trong việc đảm bảo an toàn cho các nhân viên TNTG khác và tài sản của tổ chức.

See more >>
Knowledge & Skill

1.    Yêu cầu về trình độ
-    Tốt nghiệp Cao đẳng
-    Có chuyên ngành đào tạo về Kinh tế, Tài chính hoặc Kế toán


2.    Yêu cầu về kĩ năng
-    Có hiểu biết nhất định về hoạt động tài chính vi mô, phát triển doanh nghiệp nhỏ, hoặc định hướng kinh doanh
-    Khả năng lập kế hoạch và quản lý các vấn đề về tài chính 
-    Kỹ năng giao tiếp và tiếp thị
-    Kỹ năng tập huấn và tham vấn
-    Biết sử dụng máy vi tính (gồm Word và Excel).
-    Cam kết làm việc với người nghèo và có tinh thần trách nhiệm phục vụ khách hàng
-    Năng động, dễ thích nghi và có khả năng làm việc theo nhóm
-    Quyết đoán, sáng tạo, kiên nhẫn và chính trực
-    Trung thực, nhiệt tình và ham học hỏi
-    Sẵn sàng ủng hộ và thể hiện các giá trị cốt lõi của Tầm nhìn Thế giới theo cách có ý nghĩa đối với trẻ em và cộng đồng

See more >>
Experience

-    Kinh nghiệm làm việc với các dự án phát triển cộng đồng, ưu tiên kinh nghiệm về quản lý tài chính vi mô hoặc IGA bao gồm các dịch vụ phát triển kinh doanh.

See more >>
0.03158 sec| 1981.242 kb