Trưởng chi nhánh Ban Tài chính vi mô Hải Lăng, Quảng Trị

Job code
Location Huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
TermToàn thời gian
Deadline: September 25, 2022

Vui lòng gửi CV về địa chỉ email wvv_recruitment@wvi.org
Tiêu đề: MFU - Vị trí - Họ tên

Background

Theo định hướng chiến lược của Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam (TNTGVN), Tài chính vi mô được quản lý như là một chương trình. Nói cách khác, Tài chính vi mô là một phần của TNTGVN chứ không phải là một thực thể độc lập như ở các nước khác. Mặc dù được quản lý riêng biệt nhưng Ban Tài chính vi mô lồng ghép chặt chẽ với các chương trình và dự án của TNTGVN.

Sứ mệnh của Tài chính vi mô là nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng Việt Nam bằng việc hỗ trợ những hộ nghèo nhưng năng động và trang bị cho họ các kỹ năng kinh doanh. Sứ mệnh này đạt được thông qua một chương trình Tài chính vi mô bền vững, mang đến sự tiếp cận về vốn, bảo hiểm và tiết kiệm cho người dân trong các chương trình vùng (CTV). Tất cả các loại hình dịch vụ mà chương trình Tài chính vi mô triển khai đều nhằm xây dựng các mô hình, các năng lực và hệ thống phù hợp cho sự phát triển doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam, mang lại sự phát triển kinh tế bền vững trong các cộng đồng tại CTV- một phần trong sứ mệnh phát triển chuyển hóa của TNTG.

Ban Tài chính vi mô (TCVM) của TNTGVN bao gồm 2 cấp quản lý: văn phòng chính tại Hà Nội và văn phòng chi nhánh tại các tỉnh hoặc các vùng dự án. Tất cả những giao dịch trực tiếp với khách hàng như sàng lọc khách hàng, quá trình vay vốn và thu hồi nợ được thực hiện tại cộng đồng thông qua mạng lưới nhân viên tại địa bàn.

Hiện tại, Ban tài chính vi mô đang hoạt động tại 10 huyện ở 4 tỉnh với khoảng 60 nhân viên ở cấp chi nhánh.


 

See more >>
Purpose of Position

Chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý hiệu quả các hoạt động tài chính vi mô tại chi nhánh, bao gồm quản lý nhân viên chi nhánh và xây dựng mối quan hệ, hợp tác chặt chẽ với đối tác huyện, xã, CTV nhằm đạt được sự bền vững dài hạn về hoạt động cũng như tài chính.

See more >>
Key Responsibilities

1.    Lập kế hoạch
-    Kế hoạch hoạt động chiến lược và ngân sách hàng năm và 3 năm của chi nhánh được lập cụ thể, đúng hạn và khả thi.
-    Kế hoạch hoạt động hàng tháng của chi nhánh được lập cụ thể dựa trên kế hoạch năm đã được phê duyệt.
-    Đảm bảo kế hoạch công việc của các cán bộ chi nhánh được quản lý hiệu quả  đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu chung toàn chi nhánh.

2.    Quản lý hoạt động  
-    Đạt được mục tiêu năm đã được phê duyệt đặc biệt về phát triển khách hàng, chất lượng vốn vay, và hiệu quả xã hội.
-    Đảm bảo tất cả các quy trình tín dụng gồm lựa chọn khách hàng, phê duyệt, giải ngân, thu hồi vốn vay, chất lượng nhóm/cụm và hiệu quả sử dụng vốn được thực hiện và giám sát thường xuyên
-    Đảm bảo hiệu quả hoạt động về vân hành và tài chính tại chi nhánh được cải thiện theo từng năm.  
-    Đảm bảo các chính sách và quy định về nhân sự, vận hành và tài chính được tuân thủ.
-    Chất lượng công tác của nhân viên chi nhánh được theo dõi, và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
-    Những khó khăn, thiếu sót và những vấn đề đáng quan tâm ở chi nhánh được phát hiện và báo cáo kịp thời lên cấp quản lý, và đề xuất các giải pháp khắc phục hợp lý.
-    Đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện các chính sách/ hướng dẫn/ thủ tục và triển khai quy trình chuẩn tại chi nhánh. 
-    Tham gia vào các cuộc họp định kỳ với Nhóm Quản lý. 
-    Tham gia đầy đủ vào các nghiên cứu, đánh giá, phỏng vấn và phát triển sản phẩm khi được yêu cầu. 
-    Triển khai thực hiện lồng ghép hiệu quả với hoạt động của Chương trình phát triển vùng  
-    Tất cả các nhân viên ở chi nhánh được thông báo và cập nhật về các thông tin và quyết định quan trọng của Nhóm quản lý một cách nhất quán, rõ ràng và chính xác.

3.    Tập huấn và xây dựng năng lực 
-    Đảm bảo các cụm trưởng được tập huấn về kỹ năng quản lý cụm
-    Phối hợp với CTV tổ chức các buổi tập huấn cho khách hàng về kiến thức và kỹ năng phát triển kinh doanh.
-    Đảm bảo các Cán bộ chi nhánh được trang bị đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc trên cơ sở  Phối hợp với CB đào tạo và các phòng ban chức năng.

4.    Quản lý thông tin  
-    Đảm bảo tất cả các báo cáo định kỳ (tháng, quý, năm) được hoàn thành đầy đủ, chính xác, đúng tiến độ và cung cấp đầy đủ cho các bên liên quan (VPC; đối tác huyện xã, ADP) trợ) 
-    Tất cả các dữ liệu và tài liệu của chi nhánh được quản lý và lưu trữ theo đúng quy định của Ban tài chính vi mô

5.    Xây dựng mối quan hệ 
-    Mối quan hệ với các cấp cơ quan địa phương và CTV được thiết lập và duy trì. 
-    Đảm bảo nhóm làm việc hiệu quả, đoàn kết.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó

See more >>
Knowledge & Skill

-    Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán hoặc Quản trị kinh doanh
-    Có hiểu biết nhất định về hoạt động tài chính vi mô, phát triển doanh nghiệp nhỏ, hoặc định hướng kinh doanh
-    Khả năng lập kế hoạch hoạt động và quản lý các vấn đề về tài chính 
-    Kỹ năng giao tiếp và tiếp thị
-    Kỹ năng liên nhân, quản lý và tập huấn
-    Sử dụng thành thạo máy vi tính (gồm Word, Excel, Power Point và Internet).
-    Cam kết làm việc với người nghèo và có tinh thần trách nhiệm phục vụ khách hàng
-    Năng động, dễ thích nghi và có khả năng làm việc theo nhóm
-    Quyết đoán, sáng tạo, kiên nhẫn và chính trực
-    Trung thực, nhiệt tình và ham học hỏi

See more >>
Experience

- Kinh nghiệm quản lý
- Kinh nghiệm làm việc với các dự án phát triển cộng đồng,

 

See more >>
0.08018 sec| 1981.828 kb