WVV Cán bộ Tài chính vùng miền Bắc – Chương trình Tài chính vi mô

Job code
Location Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa hoặc Hưng Yên
TermToàn thời gian
Deadline: October 3, 2022

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và Đơn ứng tuyển về email  WVV_recruitment@wvi.org
Tiêu đề: MFU - Họ và tên - Vị trí

Background

Chương trình Tài chính vi Mô – Tổ chức tầm nhìn thế giới Việt Nam (MFU) là một chương trình được quản lý độc lập nhằm thúc đẩy sự phát triển chuyển hóa thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô. MFU được thành lập từ năm 2006.

Sứ mệnh của Tài chính vi mô là nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng Việt Nam bằng việc hỗ trợ những hộ nghèo nhưng năng động và trang bị cho họ các kỹ năng kinh doanh. Sứ mệnh này đạt được thông qua một chương trình Tài chính vi mô bền vững, mang đến sự tiếp cận về vốn, bảo hiểm và tiết kiệm cho người dân trong các chương trình vùng (CTV). Tất cả các loại hình dịch vụ mà chương trình Tài chính vi mô triển khai đều nhằm xây dựng các mô hình, các năng lực và hệ thống phù hợp cho sự phát triển doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam, mang lại sự phát triển kinh tế bền vững trong các cộng đồng tại CTV- một phần trong sứ mệnh phát triển chuyển hóa của TNTG.

Chương trình Tài chính vi mô (TCVM) của TNTGVN bao gồm 2 cấp quản lý: văn phòng chính tại Hà Nội và văn phòng chi nhánh tại các tỉnh hoặc các vùng dự án. Tất cả những giao dịch trực tiếp với khách hàng như sàng lọc khách hàng, quá trình vay vốn và thu hồi nợ được thực hiện tại cộng đồng thông qua mạng lưới nhân viên tại địa bàn.

See more >>
Purpose of Position

Hỗ trợ bộ phận tài chính Văn phòng chính giám sát việc sử dụng nguồn lực tài chính được giao phó để đảm bảo hoạt động bền vững và tuân thủ những quy định hiện hành ở chi nhánh nhằm đạt được sự bền vững đồng thời mang lại tác động ảnh hướng tích cực cho các cộng đồng nghèo.

See more >>
Key Responsibilities

1.    Giám sát và hỗ trợ tài chính các chi nhánh (60%)
•    Đảm bảo giám sát mọi giao dịch được ghi chép đầy đủ, kịp thời vào phần mềm kế toán của chi nhánh. Hàng tuần/tháng, kiểm tra/đối chiếu/tổng hợp giao dịch toàn chi nhánh liên quan đến thu hồi/ giải ngân/chi phí. 
•    Đảm bảo tất cả các báo cáo tài chính bao gồm báo cáo MED và đối chiếu ngân hàng được lập và nộp đúng hạn theo quy định.
•    Kết xuất các dữ liệu tài chính từ Musoni và theo dõi việc kiểm tra đối chiếu của các chi nhánh
•    Đảm bảo kế toán mới đáp ứng yêu cầu công việc sau 4 tháng thông qua việc điều phối & tập huấn trực tiếp cho kế toán mới.
•    Hỗ trợ nâng cao năng lực, giải đáp các vướng mắc của KTCN.
•    Giám sát tài chính các chi nhánh theo mục tiêu công tác và đưa ra những đề xuất cải thiện cho chi nhánh, cũng như cho VPC, đảm bảo các quy định/chính sách được tuân thủ & đáp ứng yêu cầu thực tế.
•    Hỗ trợ công tác kiểm toán tại chi nhánh khi được yêu cầu và theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị/khắc phục.

2.    Kiểm tra (phần tài chính) và tổng hợp kế hoạch ngân sách 3 năm ở cấp độ chi nhánh và phát triển phần mềm (20%)
•    Rà soát và phản hồi cho từng chi nhánh về KHNS 3 năm liên quan đến khoản mục tài chính
•    Tổng hợp KHNS các chi nhánh
•    Theo dõi và giám sát việc thực hiện KHNS, đảm bảo các chênh lệch +/- 10% sẽ được thông tin kịp thời cho nhóm Quản lý để có hướng xử lý phù hợp.
•    Xây dựng/ sửa đổi mẫu KHNS hàng năm phù hợp với yêu cầu quản lý
•    Tham gia vào việc xây dựng/ sửa đổi Chính sách tài chính, các form mẫu và các hướng dẫn của Bộ phận tài chính
•    Sử dụng các phần mềm SUN6/ Musoni và Bank BI ở mức độ cơ bản.

3.    Báo cáo (10%)
•    Báo cáo nhanh/ Báo cáo phân tích chỉ số theo vùng/ Báo cáo tình hình hoạt động các chi nhánh (Branch Performance) được tổng hợp và gửi đúng hạn
•    Nhập báo cáo tài chính các chi nhánh sau khi kiểm tra vào SUN định kỳ hàng tuần.

4.    Những trách nhiệm khác (10%)
•    Xây dựng các công cụ theo dõi/ kết xuất dữ liệu/ hỗ trợ công việc tài chính.
•    Tham gia vào việc xây dựng hướng dẫn/chính sách tài chính/ form mẫu của bộ phận tài chính MFU.
•    Tham gia ý đánh giá công tác Kế toán chi nhánh khi được yêu cầu
•    Thực hiện các công việc khác được cấp trên giao phó.
•    Chịu trách nhiệm về an ninh cá nhân, xác định và đánh giá chính sách những mối nguy hiểm và ứng phó theo cách phù hợp nhất; thực hiện tất cả các nỗ lực thiện chí nhằm giữ an toàn cho các nhân viên và tài sản của TNTG, đảm bảo tuân thủ những chỉ dẫn, chỉ dẫn của tổ chức như đã được đào tạo.
 

See more >>
Knowledge & Skill

1.    Yêu cầu về bằng cấp
•    Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính hoặc Kế toán.

2.    Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng
•    Có kiến thức về các nguyên tắc kế toán cơ bản và hiểu biết về hệ thống tài chính và kiểm soát nội bộ. 
•    Năng động, dễ thích nghi và có tinh thần làm việc theo nhóm
•    Quyết đoán, trung thực, kiên nhẫn và chính trực
•    Những kỹ năng Tiếng Anh cơ bản là lợi thế  
•    Sử dụng máy tính tốt (Word, Excel).
•    Sẵn sàng ủng hộ và thể hiện các giá trị cốt lõi của Tầm nhìn Thế giới theo cách có ý nghĩa đối với trẻ em và cộng đồng.
 

See more >>
Experience

•    Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến kế toán, tài chính hoặc có hiểu biết về phát triển cộng đồng, đặc biệt là tài chính vi mô.

See more >>
0.03065 sec| 1982.281 kb