Super
ABOUT US

Guided by more than 70 years of experience and expertise, our dedicated staff employ proven, effective development and relief practices to empower communities to become self-sufficient and bring real, lasting change to ensure that every boy and girl has what they need to grow in mind, body and spirit.

As a leading child-focused organization, we labour alongside supporters, governments, stakeholders, families and communities to transform lives and bring hope and, as a result, all our lives are enriched. Together, we and our partners have positively impacted the lives of more than 200 million vulnerable children around the world, including 200,000 vulnerable children in Vietnam.

Since 1988, we are privileged to serve and work to see relationships restored and communities transformed in 14 provinces and cities across Vietnam. And we humbly acknowledge that without the goodness of God and the generosity of sponsors and donors, we would not be able to do what we do.

Tầm nhìn

Vì một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa

cho mọi trẻ em;

Và những tấm lòng thiện chí

biến mong ước ấy thành hiện thực. 

Tầm nhìn
Sứ mệnh
Sứ mệnh

World Vision Việt Nam là tổ chức nhân đạo Cơ đốc, hoạt động thông qua các chương trình cứu trợ, phát triển và vận động chính sách nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, người nghèo và người gặp hoàn cảnh khó khăn.

 

World Vision phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, dân tộc hay giới.

Giá trị cốt lõi

World Vision được thôi thúc và khích lệ bởi tình yêu, sự thương cảm và quan tâm đặc biệt của Đức Chúa Trời đối với người nghèo, người thiệt thòi và trẻ em.  

 

Chúng tôi là một tổ chức Cơ đốc

 

Chúng tôi quý trọng con người

 

Chúng tôi cam kết phục vụ người nghèo

 

Chúng tôi có trách nhiệm với nguồn lực được giao phó

 

Chúng tôi là đối tác bình đẳng

 

Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp

 

Giá trị cốt lõi
0.51006 sec| 1886.461 kb