Vì trẻ em.

Vì thay đổi tích cực.

Vì cuộc sống trọn vẹn.

Từ năm 1988
Trẻ em được hỗ trợ hàng năm
203.017
Trẻ em dễ bị tổn thương nhất
được hỗ trợ hàng năm
45.137
Ngân sách hàng năm
21,07 triệu USD
(Số liệu năm 2021)
Các chương trình
Bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức xâm hại, bóc lột hoặc thương tích.
Chúng tôi phối hợp cùng cộng đồng tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em, đồng thời trao quyền và hướng dẫn trẻ cách bảo vệ bản thân và bạn đồng trang lứa.
Bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức xâm hại, bóc lột hoặc thương tích.
Chúng tôi phối hợp cùng cộng đồng tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em, đồng thời trao quyền và hướng dẫn trẻ cách bảo vệ bản thân và bạn đồng trang lứa.
Giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thông qua cách tiếp cận lồng ghép.
Chúng tôi giúp cha mẹ trong việc chăm sóc con cái phù hợp và tích cực, thông qua thay đổi hành vi lâu dài, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng nguồn nước và vệ sinh.
Cải thiện sinh kế hộ gia đình nhằm đảm bảo an sinh cho trẻ em.
Chúng tôi hỗ trợ các hộ gia đình phát triển kinh tế một cách bền vững, từ đó góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo cơ hội để mọi trẻ em được phát huy hết tiềm năng vốn có.
Tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng và hộ gia đình trước thiên tai.
Chúng tôi hỗ trợ địa phương tăng cường năng lực giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và đảm bảo trẻ em được nhanh chóng tiếp cận nước sạch, thực phẩm và nơi trú ẩn khi thiên tai xảy đến.
Địa bàn hoạt động
0.04647 sec| 2003.445 kb