World Vision thực hiện hành động sớm bảo vệ trẻ em và cộng đồng trước thiên tai

- The newspaper talks about us

“Tầm nhìn Thế giới hiểu rằng trẻ em là một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong tình trạng khẩn cấp về khí hậu như vậy. Chúng ta cần ưu tiên các nguồn lực và nỗ lực thúc đẩy các cộng đồng thích ứng với khí hậu ở Việt Nam để bảo vệ trẻ em của chúng ta.” Đó là nhận xét của Doseba Tua Sinay, Giám đốc Quốc gia, Tầm nhìn Thế giới Quốc tế tại Việt Nam.

Nhân Ngày Môi trường Thế giới, hãy cùng nghe câu chuyện của cậu bé Tuân, 14 tuổi ở tỉnh Thanh Hóa, gia đình cậu được đưa vào phương pháp tiếp cận đón đầu của World Vision, hay nói cách khác là hành động sớm dựa trên dự báo, để hiểu thêm về cách chúng ta có thể bảo vệ trẻ em và cộng đồng dễ bị tổn thương khỏi rủi ro thiên tai.

0.03174 sec| 1964.883 kb