Publications

Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

World Vision Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác với các cơ quan truyền thông trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề liên quan đến trẻ em, thúc đẩy những thay đổi tích cực về hành vi và thái độ, đồng thời kêu gọi sự tham gia của toàn xã hội để xây dựng một cuộc sống an toàn, tốt đẹp hơn cho mọi trẻ em.

Báo cáo

Báo cáo

Sự minh bạch và trách nhiệm giải trình với nhà tài trợ và đối tác là yêu cầu quan trọng hàng đầu đối với World Vision Việt Nam. Chúng tôi không ngừng cố gắng nâng cao độ chuẩn xác của hệ thống Giám sát và Đánh giá để đưa ra những báo cáo toàn diện, cả định tính và định lượng, đóng góp cho sự phát triển bền vững của trẻ em. Hệ thống hiện đại này cũng giúp chúng tôi kịp thời tiếp thu và không ngừng cải thiện chất lượng các chương trình để tập trung nguồn lực vào việc đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất của trẻ em, đặc biệt là trẻ dễ bị tổn thương nhất.

Phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng, và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu (Dự án ACE)

Phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng, và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu (Dự án ACE)

5.10171 sec| 1979.289 kb