Careers

Head Quarter

Head Quarter

Finance and Corporate Services Director

Job code
LocationHanoi
TermFull-time
Deadline: February 24, 2023
Filed Offices

Filed Offices

WVV Sponsorship Facilitator in Lac Son Area Program

Job code
LocationLac Son district, Hoa Binh province
TermFull-time
Deadline: April 30, 2023

WVV Area Program Development Facilitator in Da Bac AP/ Yen Thuy AP - Hoa Binh Province

Job code
Location01 position in Da Bac AP, 01 Position in Yen Thuy AP, Hoa Binh Province
TermFull time
Deadline: April 20, 2023

WVV Health and Nutrition Technical Program Officer

Job code
Location
TermFull time
Deadline: April 22, 2023
Consultants

Consultants

Consultant for Video production in Tuan Giao District, Dien Bien

Job code
LocationTuan Giao District, Dien Bien
TermTwo months, excluding three filming days in Tuan Giao
Deadline: January 19, 2023
Micro Finance Unit

Micro Finance Unit

Tập huấn kiến thức xây dựng thương hiệu Dự án: “Nâng cao năng lực cho các hộ kinh doanh tại Lang Chánh và Quan Sơn”

Job code
Locationhuyện Lang Chánh & huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Term
Deadline: November 26, 2023

Nhân viên Tín Dụng – Chương Trình Tài Chính Vi Mô copy

Job code
LocationChi nhánh Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa
TermToàn thời gian
Deadline: October 22, 2023
Volunteers

Volunteers

WVV Sponsorship Volunteer

Job code
LocationHanoi
TermFull-time
Deadline: April 22, 2023

Tình nguyện viên cho Chương trình vùng Ngô Quyền

Job code
LocationNgô Quyền, Hải Phòng
Term01/03/2023 - 31/09/2023
Deadline: February 7, 2023
0.04620 sec| 1920.273 kb