Careers

Head Quarter

Head Quarter

WVV Security and Enterprise Risk Management (ERM) Officer

Job code13N25039
LocationHanoi
TermFull-time, 2+ years
Deadline: July 31, 2021

WVV Project Assistant - TMSV Project (temporary)

Job code12N09135
LocationHanoi
TermFull-time, 2+ years
Deadline: July 31, 2021

WVV Technical Program Specialist - Child Protection

Job code14N04054
LocationHanoi
TermFull-time, 2+ years
Deadline: July 31, 2021

WVV Program Effectiveness Specialist

Job code14N24010
LocationHanoi
TermFull-time, 2+ years
Deadline: July 31, 2021

WVV Master Data Management (MDM) and Administrative Assistant

Job code10N28077
LocationHanoi
TermFull-time, 2+ years
Deadline: July 30, 2021

WVV Senior People and Culture Officer

Job code14N22102
LocationHanoi
TermFull-time, 2+ years
Deadline: July 31, 2021
Field Offices

Field Offices

Trainee – Development Facilitator

Job code
LocationHo Chi Minh Office
Term3-month training course
Deadline: May 20, 2021

WVV Trainee Bookkeeper in Van Chan, Yen Bai/ WVV Thực tập sinh Kế toán Chương trình vùng Văn Chấn, Yên Bái

Job code
LocationVan Chan district, Yen Bai province
Term4-month training course
Deadline: May 10, 2021

Internship in Quan Son AP, Thanh Hoa

Job code
LocationQuan Son, Thanh Hoa
Term3 months
Deadline: March 18, 2021

WVV Development Facilitator in Lang Chanh, Thanh Hoa

Job code
LocationLang Chanh, Thanh Hoa
TermFull time, 1-2 years
Deadline: June 30, 2021
Micro Finance Unit

Micro Finance Unit

Cán Bộ Tín Dụng - Ban Tài Chính Vi Mô - Nhu Xuân- Thanh Hóa

Job code
LocationNhư Xuân, Thanh Hóa
Term
Deadline: July 30, 2021

Trưởng Chi Nhánh Tài Chính Vi Mô - CN Như Xuân (Tỉnh Thanh Hóa)

Job code
LocationNhu Xuan, Thanh Hoa
Term
Deadline: August 6, 2021

Trưởng chi nhánh Tài chính Vi mô Kim Động - tỉnh Hưng Yên

Job code
LocationHung Yen
TermFull-time, 2+ years
Deadline: October 25, 2020
0.02436 sec| 1918.234 kb