Careers

Head Quarter

Head Quarter

WVV Senior People and Culture Officer

Job code14N22102
LocationHanoi
TermFull-time
Deadline: July 13, 2022

WVV People and Culture Officer (Temporary)

Job code
LocationHanoi
TermFull-time
Deadline: July 13, 2022

WVV Communications Officer

Job code13N06077
LocationHanoi
TermFull-time
Deadline: May 31, 2022

WVV Senior Communications and Public Engagement Officer

Job code
LocationHanoi
TermFull-time
Deadline: June 8, 2022

WVV Administration Officer

Job code
LocationHanoi
Term4-month first contract and subject to extend upon employee's performance
Deadline: June 30, 2022

WVV Operations Coordinator

Job code
LocationHanoi
TermFull-time
Deadline: May 25, 2022

WVV Project Monitoring and Evaluation (M&E) Lead – Against Child Exploitation (ACE) Project

Job code14N24034
LocationHanoi or negotiable
TermFull-time, 2+ years
Deadline: February 15, 2022
Field Offices

Field Offices

Trainee – Development Facilitator

Job code
LocationBinh Chanh District Urban Area Program, HCM city
TermFull-time
Deadline: June 30, 2022

WVV Development Facilitator in Yen Binh Area Program, Yen Bai

Job code13N09090
LocationYen Binh district, Yen Bai province
TermFull-time
Deadline: July 6, 2022

WVV Area Program Coordinator in Van Chan AP, Yen Bai

Job code13N09091
LocationVan Chan district, Yen Bai province
TermFull-time
Deadline: June 27, 2022

WVV Area Programs Finance Officer

Job code
LocationNam Tra My district, Quang Nam province
TermFull-time
Deadline: June 15, 2022

WVV Project Assistant – “Increase students" learning performance at Lac Sy school"

Job code
LocationYen Thuy district, Hoa Binh province
TermFull-time
Deadline: July 7, 2022

WVV Development Facilitator in District 4 Urban Area Program, Ho Chi Minh City

Job code13N09090
LocationHo Chi Minh Office
TermFull time
Deadline: July 6, 2022

WVV Project Assistant – Hope in Class Project in Hoa Binh

Job code12N09135
LocationYen Thuy district, Hoa Binh province
TermFull-time
Deadline: July 7, 2022

WVV Junior Sponsorship Assistant (Temporary) in Van Chan Area Program, Yen Bai

Job code
LocationVan Chan district, Yen Bai province
TermFull-time
Deadline: May 31, 2022

WVV Sponsorship Facilitator in Da Bac Area Program, Hoa Binh

Job code12N26032
LocationDa Bac district, Hoa Binh province
TermFull-time
Deadline: June 15, 2022

WVV Sponsorship Facilitator in Danang

Job code12N26032
LocationSon Tra district, Danang
TermFull-time
Deadline: May 21, 2022

WVV Bookkeeper (Temporary) in Dien Bien Dong Area Program, Dien Bien

Job code11N10077
LocationDien Bien Dong district, Dien Bien province
TermFull-time
Deadline: June 27, 2022

WVV Sponsorship Facilitator in Mai Chau Area Program, Hoa Binh

Job code12N26032
LocationMai Chau district, Hoa Binh province
TermFull-time, 2+ years
Deadline: April 22, 2022

WVV Bookkeeper in Muong Ang Area Program, Dien Bien

Job code11N10077
LocationMuong Ang district, Dien Bien province
TermFull-time
Deadline: May 31, 2022

WVV Development Facilitator in Tuan Giao Area Program, Dien Bien

Job code13N09090
LocationTuan Giao district, Dien Bien province
TermFull-time
Deadline: April 22, 2022

WVV Bookkeeper (temporary) in Lam Binh Area Program, Tuyen Quang

Job code11N10077
LocationLam Binh district, Tuyen Quang province
TermFull-time
Deadline: March 31, 2022

WVV Development Facilitator in Nam Giang Area Program, Quang Nam

Job code13N09090
LocationNam Giang district, Quang Nam province
TermFull-time
Deadline: March 27, 2022

WVV Development Facilitator in Lac Son Area Program, Hoa Binh

Job code13N09090
LocationLac Son district, Hoa Binh province
TermFull-time
Deadline: May 15, 2022

WVV Development Facilitator in Tua Chua Area Program, Dien Bien

Job code13N09090
LocationTua Chua district, Dien Bien province
TermFull-time, 2+ years
Deadline: April 22, 2022

WVV Development Facilitator in Binh Chanh Area Program, Ho Chi Minh City

Job code13N09090
LocationHo Chi Minh Office
TermFull time
Deadline: July 1, 2022

WVV Development Facilitator in Van Chan Area Program, Yen Bai

Job code13N09090
LocationVan Chan district, Yen Bai province
TermFull-time, 2+ years
Deadline: February 20, 2022

WVV Special Project Assistant in Ham Thuan Bac, Binh Thuan

Job code12N09135
LocationHam Thuan Bac, Binh Thuan
TermFull-time
Deadline: September 10, 2021

WVV Special Project Manager in Ham Thuan Bac, Binh Thuan

Job code15N09070
LocationHam Thuan Bac, Binh Thuan
TermFull-time
Deadline: September 10, 2021

WVV Special Project Bookkeeper in Ham Thuan Bac, Binh Thuan

Job code11N10077
LocationHam Thuan Bac, Binh Thuan
TermFull-time
Deadline: April 28, 2022
Special Projects

Special Projects

WVV Special Project Officer - Safer Internet, Safer Childhood Project

Job code
LocationHanoi or negotiable
TermFull-time
Deadline: June 10, 2022

WVV Special Project Finance Officer - Safer Internet, Safer Childhood Project

Job code
LocationHanoi or negotiable
TermFull-time
Deadline: June 10, 2022

WVV Special Project Assistant - Safer Internet, Safer Childhood Project

Job code
LocationThuong Xuan district, Thanh Hoa Province
TermFull-time
Deadline: June 10, 2022

WVV Special Project Bookkeeper

Job code
LocationHam Thuan Bac district, Binh Thuan province
TermFull-time
Deadline: February 13, 2022
Consultants

Consultants

Consultant to Establish a Learning Management System (LMS)

Job code
LocationNgo Quyen, Hai Phong
Term
Deadline: June 30, 2022

Tư vấn cho dự án ITSY về kỹ năng mềm

Job code
LocationNgo Quyen, Hai Phong
Term
Deadline: June 30, 2022

Tư vấn cho dự án ITSY về kỹ năng IT

Job code
LocationNgo Quyen, Hai Phong
Term
Deadline: June 30, 2022
Micro Finance Unit

Micro Finance Unit

Kế toán chi nhánh Như Xuân - Ban Tài chính vi mô

Job code
LocationHuyện Như Xuân, Thanh Hóa
TermToàn thời gian
Deadline: April 17, 2022

Cán bộ Tín dụng - Ban Tài chính vi mô Chi nhánh Lang Chánh

Job code
LocationHuyện Lang Chánh, Tỉnh Thanh Hóa
TermToàn thời gian
Deadline: June 15, 2022

Trợ lý chi nhánh - Ban Tài chính vi mô

Job code
LocationVĩnh Linh, Quảng Trị
TermFull-time, 2+ years
Deadline: February 28, 2022

Cán bộ Tín dụng - Ban Tài chính vi mô

Job code
LocationHuyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam
TermToàn thời gian
Deadline: March 27, 2022

Trưởng Chi Nhánh Tài Chính Vi Mô - Chi nhánh Như Xuân - Thanh Hóa

Job code
LocationNhu Xuan, Thanh Hoa
Term
Deadline: March 26, 2022
Volunteer/ Traineeship

Volunteer/ Traineeship

Tình nguyện viên bảo trợ cho Chương trình vùng đô thị Sơn Trà

Job code
LocationVăn phòng Chương trình vùng đô thị Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
TermTừ tháng 7/2022 đến 09/2022
Deadline: June 30, 2022

Sponsorship Volunteer

Job code
LocationHanoi
TermFull-time
Deadline: June 30, 2022

Volunteers to support People & Culture Department

Job code
LocationHanoi
TermFull-time
Deadline: May 25, 2022

Tình nguyện viên cho Chương trình vùng huyện Văn Chấn

Job code
LocationVăn phòng Chương trình vùng huyện Văn Chấn
TermTừ 5/2022 đến 12/2022 (trừ những ngày nghỉ lễ, tết)
Deadline: May 20, 2022

Tình nguyện viên cho Chương trình vùng huyện Yên Bình

Job code
LocationVăn phòng Chương trình vùng huyện Yên Bình và các xã mục tiêu của Chương trình vùng Yên Bình
TermTừ 5/2022 đến 07/2022 (không bao gồm ngày nghỉ lễ, tết trừ khi CTV có yêu cầu)
Deadline: May 20, 2022

Tình nguyện viên cho Chương trình vùng huyện Quan Sơn

Job code
LocationVăn phòng Chương trình vùng huyện Quan Sơn
TermTừ 5/2022 đến 09/2022 (không bao gồm ngày nghỉ lễ, Tết trừ khi CTV có yêu cầu)
Deadline: May 20, 2022
0.05431 sec| 1979.258 kb