Careers

Head Quarter

Head Quarter

Project Technical Specialist - Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) - THRIVE 2030 project

Job code
LocationHanoi or Negotiable
TermFull time
Deadline: July 1, 2024

Project Technical Specialist- Savings for Transformation (S4T) - THRIVE 2030 project

Job code
LocationHanoi or Negotiable
TermFull time
Deadline: July 1, 2024

Project Technical Specialist – Transformational Impact - THRIVE 2030 project

Job code
LocationHanoi or Negotiable
TermFull time
Deadline: July 1, 2024

Special Project Finance Officer – THRIVE 2030 project

Job code
LocationHanoi
TermFull time
Deadline: June 26, 2024

Project Monitoring & Evaluation (M&E) Coordinator – THRIVE 2030 project

Job code
LocationHanoi
TermFull time
Deadline: June 26, 2024

WVV People & Culture Director

Job code
LocationHanoi Office
TermFull time
Deadline: March 24, 2024

WVV Finance Manager

Job code
LocationHanoi
TermFull time
Deadline: June 4, 2024

WVV Communications and Public Engagement Manager

Job code
LocationHanoi
TermFull time
Deadline: May 26, 2024
Field Offices

Field Offices

WVV AP Development Facilitator in Dak Rlap, Dak Nong

Job code
LocationDak Rlap district, Dak Nong Province
TermFull-time
Deadline: May 31, 2024

WVV AP Development Facilitator in Quang Ngai Province (2 positions)

Job code
LocationBa To/Tra Bong District
TermFull-time
Deadline: May 31, 2024

WVV Area Program Administrative Assistant in Dak R'lap

Job code
LocationDak R'lap Area Program in Dak Nong Province
TermFull time
Deadline: June 10, 2024

WVV Area Program Administrative Assistant in Nam Giang

Job code
LocationNam Giang Area Program in Quang Nam Province
TermFull time
Deadline: June 10, 2024
Consultants

Consultants

VIDEO CONSULTANCY SERVICE

Job code
LocationDa Nang, Quang Tri
Term
Deadline: June 24, 2024

Chuyên gia tư vấn và triển khai thúc đẩy quan hệ báo chí

Job code
LocationHanoi
Term
Deadline: June 20, 2024

TRANSLATOR OF RESEARCH ON FORMER REGISTERED CHILDREN

Job code
LocationHanoi
Term
Deadline: June 20, 2024

Framework Contract for Construction Consultant

Job code
Location14 Provinces
Term
Deadline: April 23, 2024

IT consultancy to provide supports to project interventions

Job code
LocationHanoi
Term
Deadline: April 15, 2024

Consultant(s) to develop e-learning courses

Job code
LocationHanoi
Term
Deadline: March 25, 2024

Biostatistics Consultant

Job code
Location
Term
Deadline: March 31, 2024

Tư Vấn về Nghiên cứu thị trường tại Sơn Trà và Bá Thước - Chương trình Tài chính Vi mô

Job code
LocationSơn Trà, Đà Nẵng và Bá Thước, Thanh Hóa
Term
Deadline: March 10, 2024

NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Job code
LocationTại các xã của huyện Nam Trà My, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và huyện Minh Long, Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
Term
Deadline: February 16, 2024

Service provider to execute technical dialogue and sharing via radio

Job code
LocationHanoi
Term
Deadline: February 3, 2024

Moodle Designer & Developer

Job code
LocationHanoi
Term
Deadline: March 10, 2024

Tư vấn đào tạo khóa tập huấn “Thành thạo Tin học văn phòng”

Job code
LocationHanoi and Online
Term
Deadline: March 10, 2024
Micro Finance Unit

Micro Finance Unit

BOARD MEMBER FOR WORLD VISION VIETNAM MICRO FINANCE PROGRAM

Job code
LocationHanoi
TermPart-time
Deadline: May 12, 2024

Cán Bộ Tín Dụng Tạm Thời– Chương Trình Tài Chính Vi Mô

Job code
LocationQuan Son Branch, Thanh Hoa Province
TermFull time
Deadline: May 19, 2024

Cán Bộ Tín Dụng – Chương Trình Tài Chính Vi Mô

Job code
LocationNhu Xuan Branch, Thanh Hoa Province
TermFull time
Deadline: March 15, 2024

Cán Bộ Tín Dụng – Chương Trình Tài Chính Vi Mô

Job code
LocationPhu Cu - Tien Lu, Hung Yen Province
TermFull time
Deadline: March 25, 2024

Micro Finance (MF) Loan Officer

Job code
LocationNhu Xuan Branch
TermFull-time
Deadline: November 22, 2023

Micro Finance (MF) Operations Assistant

Job code
LocationHanoi
TermFull time
Deadline: March 31, 2024

Trợ lý Trưởng chi nhánh - Chương trình Tài chính vi mô (70% CN Phù Cừ Tiên Lữ & 30% CN Kim Động)

Job code
LocationPhu Cu & Tien Lu, Hung Yen Province
TermToàn thời gian
Deadline: March 31, 2024
Volunteer/ Traineeship

Volunteer/ Traineeship

Tình Nguyện Viên - Dự án Phòng chống các hình thức Lao động trẻ em Against Child Exploitation (ACE)

Job code
LocationTam Ky district, Quang Nam province and Da Nang city
Term
Deadline: June 14, 2024

Sponsorship Volunteer (4 positions)

Job code
LocationHanoi Office
TermPart-time
Deadline: May 12, 2024
0.03160 sec| 1960.078 kb