Careers

Head Quarter

Head Quarter

Program Quality and Resources Development Director

Job code
LocationHanoi
TermFull time
Deadline: March 10, 2024

WVV Program Effectiveness Specialist

Job code
LocationHanoi
TermFull-time
Deadline: March 3, 2024

WVV Strategy, People & Culture Director

Job code
LocationHanoi Office
TermFull time
Deadline: September 17, 2023

WVV Communications and Public Engagement Manager

Job code
LocationHanoi
TermFull time
Deadline: March 10, 2024
Field Offices

Field Offices

WVV AP Development Facilitator in Dak Rlap, Dak Nong

Job code
LocationDak Rlap Branch, Dak Nong Province
TermFull-time
Deadline: January 14, 2024

WVV AP Development Facilitator in Nam Tra My, Quang Nam

Job code
LocationNam Tra My district, Quang Nam province
TermFull-time
Deadline: January 14, 2024

WVV AP Development Facilitator in Quang Ngai Province (2 positions)

Job code
LocationBa To or Tra Bong District
TermFull-time
Deadline: February 28, 2024

WVV AP Development Facilitator in Binh Chanh, Ho Chi Minh city

Job code
LocationBinh Chanh District, Ho Chi Minh City
TermFull-time
Deadline: January 14, 2024

WVV AP Development Facilitator in Dakrong, Quang Tri

Job code
LocationDakrong District, Quang Tri Province
TermFull-time
Deadline: January 14, 2024

WVV Area Program Finance Officer (2 positions)

Job code
LocationQuang Ngai Province: 01 position in Son Ha and 01 position in Ba To & Tra Bong District
TermFull time
Deadline: January 14, 2024

WVV Development Facilitator in Dien Bien province (02 positions)

Job code
LocationDien Bien Dong District or Tua Chua District
TermFull-time
Deadline: January 14, 2024

WVV Area Program Manager in Nam Tra My, Quang Nam

Job code
LocationNam Tra My district, Quang Nam province
TermFull-time
Deadline: March 12, 2024

WVV Area Program Manager in Muong Cha, Dien Bien

Job code
LocationMuong Cha District, Dien Bien Province
TermFull-time
Deadline: December 15, 2023

WVV Sponsorship Facilitator in Dak Rlap Area Program

Job code
LocationDak Rlap district, Dak Nong province
TermFull-time
Deadline: March 19, 2024

WVV Health and Nutrition Technical Program Officer

Job code
LocationDien Bien
TermFull time
Deadline: March 12, 2024

WVV - Area Program Sponsorship Facilitator (2 positions)

Job code
Location01 position in Dien Bien Dong, Dien Bien Province & 01 position in Ba To, Quang Ngai Province
TermFull time
Deadline: January 14, 2024

WVV Area Program Coordinator in Huong Hoa, Quang Tri

Job code
LocationHuong Hoa Area Program, Quang Tri Province
TermFull-time
Deadline: January 14, 2024
Consultants

Consultants

Professional Editor Consultant

Job code
LocationHanoi
Term
Deadline: March 10, 2024

Tư Vấn về Nghiên cứu thị trường tại Sơn Trà và Bá Thước - Chương trình Tài chính Vi mô

Job code
LocationSơn Trà, Đà Nẵng và Bá Thước, Thanh Hóa
Term
Deadline: March 10, 2024

NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Job code
LocationTại các xã của huyện Nam Trà My, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và huyện Minh Long, Trà Bồng, Ba Tơ, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
Term
Deadline: February 16, 2024

Service provider to execute technical dialogue and sharing via radio

Job code
LocationHanoi
Term
Deadline: February 3, 2024

Moodle Designer & Developer

Job code
LocationHanoi
Term
Deadline: March 10, 2024

Tư vấn đào tạo khóa tập huấn “Thành thạo Tin học văn phòng”

Job code
LocationHanoi and Online
Term
Deadline: March 10, 2024
Micro Finance Unit

Micro Finance Unit

Micro Finance (MF) Social Performance and Marketing Officer

Job code
LocationHanoi Office
TermFull time
Deadline: February 20, 2024

Cán Bộ Tín Dụng – Chương Trình Tài Chính Vi Mô

Job code
LocationNhu Xuan Branch, Thanh Hoa Province
TermFull time
Deadline: March 15, 2024

Cán Bộ Tín Dụng – Chương Trình Tài Chính Vi Mô

Job code
LocationPhu Cu - Tien Lu, Hung Yen Province
TermFull time
Deadline: December 17, 2023

Micro Finance (MF) Loan Officer

Job code
LocationNhu Xuan Branch
TermFull-time
Deadline: November 22, 2023
Volunteer/ Traineeship

Volunteer/ Traineeship

WVV National Office - Finance Volunteer

Job code
LocationHanoi Office
Term
Deadline: February 28, 2024

Trainee Opportunity in Ho Chi Minh city

Job code
LocationBinh Chanh District & District 4, Ho Chi Minh City
TermFull time
Deadline: February 18, 2024
0.03777 sec| 1989.102 kb