Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên đời sống của trẻ em và các cộng đồng nghèo đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, đặc biệt khi mực nước biển dâng cao và các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Đây là một thách thức lớn đối với Việt Nam trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo phát triển xã hội bền vững. 

 

World Vision Việt Nam luôn khẩn trương triển khai công tác cứu trợ thiên tai để kịp thời giải quyết các nhu cầu thiết yếu trước mắt của cộng đồng và trẻ em bị ảnh hưởng.  

 

Bên cạnh công tác cứu trợ, chúng tôi hướng đến một phương pháp tiếp cận bền vững hơn thông qua việc (1) hỗ trợ cộng đồng địa phương xây dựng và triển khai các kế hoạch phòng ngừa và ứng phó thiên tai và (2) xây dựng mạng lưới các Đội phản ứng nhanh cấp huyện, xã, thôn. Trong giai đoạn 2018-2022, World Vision Việt Nam tiếp tục tăng cường khả năng phục hồi sau thiên tai của cộng đồng và hộ gia đình để đảm bảo an sinh cho trẻ em. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi tập trung nâng cao công tác chuẩn bị của cộng đồng địa phương trước thiên tai thông qua các mô hình: Kế hoạch phòng chống/giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, Đội phản ứng nhanh và Giảm thiểu rủi ro thiên tai - Thích ứng với biến đổi khí hậu tập trung vào trẻ em. 

 

Ngân sách

USD 379.904 (2% ngân sách hàng năm của World Vision Việt Nam)

Địa bàn triển khai

Tại tất cả 37 Chương trình Vùng

Kết quả nổi bật

458
cộng đồng địa phương đã cập nhật kế hoạch phòng chống thiên tai. 
177
đội phản ứng nhanh cấp xã, thôn có đầy đủ năng lực phục vụ ở tuyến đầu trong công tác ứng phó khẩn cấp và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. 
317.795 
đô la Mỹ được giải ngân cho các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai, từ công tác nâng cao nhận thức đến công tác cứu trợ khi thiên tai xảy ra. 
Các đối tác chính
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Sở cấp tỉnh và huyện thuộc 2 bộ này tại 14 tỉnh, thành phố 
  • Uỷ ban Nhân dân cấp huyện và cấp xã
  • Các tổ chức đoàn thể (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập Đỏ) 
  • Nhóm Công tác về Quản lý Thiên tai
  • Nhóm Công tác về Biến đổi Khí hậu

 

(Các số liệu dựa trên báo cáo năm 2019)

Related Media
Vươn tới tương lai | Thương
Vươn tới tương lai | Thương
Vươn tới tương lai | Diễm
Vươn tới tương lai | Diễm
Vươn tới tương lai | Minh
Vươn tới tương lai | Minh
Trẻ dễ bị tổn thương | Dựa
Trẻ dễ bị tổn thương | Dựa
Trẻ dễ bị tổn thương | Duy
Trẻ dễ bị tổn thương | Duy
0.06129 sec| 2001.828 kb