Nơi sửa chữa những cuộc đời lầm lỡ

- The newspaper talks about us

[Tháng 9 năm 2918] Bằng tình yêu thương và kiên trì theo đuổi, các nhân viên Tổ chức Tầm nhìn thế giới cùng UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), đã trao cho nhiều bạn trẻ cơ hội sửa chữa sai lầm, vươn lên làm lại cuộc đời.

Link tới bài viết

0.02518 sec| 1959.727 kb