Với gần 70% dân số sinh sống tại vùng nông thôn, phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn là một trong những yếu tố mũi nhọn để đảm bảo sự phát triển bền vững của Việt Nam. Ngành chăn nuôi chiếm đến 25% tỉ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp và đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thực phẩm, đảm bảo an ninh lương thực và an sinh xã hội. Trong đó, 69% các hộ chăn nuôi lựa chọn gia cầm để phát triển sinh kế. Trong giai đoạn 2011 – 2015, ngành chăn nuôi phát triển với tốc độ trung bình 3,4% mỗi năm (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 2016). Trong gần 10 năm qua, ngành chăn nuôi của Việt Nam đã vươn lên từ sản xuất nhỏ tới mô hình trang trại nuôi lớn để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hạn chế ô nhiễm môi trường. Tuy vậy, đến năm 2016, hơn 85% sản lượng chăn nuôi của Việt Nam vẫn từ các trang trại chăn nuôi nhỏ lẻ. Hình thức chăn nuôi này mang lại nhiều bất cập như khó xác định quy mô và giá thành sản xuất, và chất lượng con giống không đồng đều (Báo cáo Thị trường Thịt Việt Nam, Ipsos Business Consulting, 2016).

 

Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi phải đối mặt với những khó khăn mới như chi phí gia tăng, biến động thị trường, dịch bệnh, quy định hạn chế sử dụng kháng sinh, cạnh tranh từ các sản phẩm ngoại nhập,… Vì vậy, phát triển chăn nuôi bền vững là yếu tố cốt lõi để đảm bảo an ninh lương thực, dinh dưỡng, thu nhập và việc làm cho các cộng đồng địa phương.

 

Để tận dụng các xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi và hỗ trợ các hộ tiểu nông phát triển phương thức sinh kế phù hợp và bền vững, World Vision Việt Nam hợp tác cùng ADM để triển khai dự án “Phát triển sinh kế bền vững cho các hộ tiểu nông” tại ba tỉnh Hoà Bình, Quảng Ngãi và Quảng Nam theo 02 giai đoạn (2020 – 2021 và 2021 – 2022).

 

Dự án hướng tới mục tiêu phát triển sinh kế bền vững cho các hộ tiểu nông thông qua phương pháp chăn nuôi thân thiện với môi trường và dựa theo nhu cầu của thị trường, đồng thời nâng cao kiến thức về chăn nuôi và quản lý tài chính cho các hộ dân. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

 

1) Các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được nâng cao kiến thức và kỹ năng chăn nuôi gia cầm áp dụng các kỹ thuật sinh học;

2) Nâng cao sản xuất và lợi nhuận chăn nuôi thông qua việc kết nối với thị trường, nhà cung cấp và nâng cao kiến thức tài chính.

 

Dự án “Phát triển sinh kế bền vững cho các hộ tiểu nông” thể hiện triết lý phát triển nông nghiệp bền vững của ADM tại các khu vực nông thôn. Dự án hướng tới cải thiện thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân, từ đó đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng cho trẻ em dễ bị tổn thương.

 

 

Ngân sách

Giai đoạn I: USD 24.067

Giai đoạn II: USD 75.000

 

Nhà tài trợ

Thời gian

Giai đoạn I: 12/2020 – 09/2021

Giai đoạn II: 12/2021 – 07/2022

 

Địa bàn thực hiện

Giai đoạn I:

  • Huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình

Giai đoạn II:

  • Huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
  • Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

 

Người thụ hưởng trực tiếp

  • 275 người dân tại Lạc Sơn, trong đó có 104 trẻ em dễ bị tổn thương
  • 130 nông hộ tại Nam Trà My và Sơn Tây
0.02292 sec| 1974.359 kb