World Vision-Mavin: Trao “cần câu cá” cho nông dân bằng heo giống

- The newspaper talks about us

[Tháng 9 năm 2018] Ngày 25/9, tại Hà Nội, tổ chức Tầm nhìn Thế giới và Tập đoàn Mavin đã ký kết Thoả thuận hợp tác về hỗ trợ sinh kế cho người nghèo tại Việt Nam. Hai bên sẽ hợp tác thông qua một dự án 3 năm để hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình thuộc các nhóm nông nghiệp tại huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Với mong muốn “tặng cần câu chứ không tặng con cá”, dự án sẽ hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ nhằm tạo ra thu nhập và cải thiện sinh kế cho các hộ gia đình và cộng đồng địa phương. Bước đầu dự án thực hiện với mô hình nuôi lợn.

Link tới bài viết

0.08435 sec| 1960.492 kb