Với mục tiêu đảm bảo an toàn cho trẻ em dễ bị tổn thương nhất, World Vision Việt Nam cam kết bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức lạm dụng, bóc lột và gây thương tích - các vấn đề đe doạ sự an toàn của hàng triệu trẻ em Việt Nam. Chương trình Bảo vệ Trẻ em của chúng tôi góp phần đạt được ba Mục tiêu Phát triển Bền vững: 5 (Bình đẳng Giới), 8 (Việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế), 6 (Hoà bình, Công lý và Thể chế vững mạnh). 

Ở cấp cộng đồng, chúng tôi hỗ trợ xây dựng và củng cố năng lực cho hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng. Các cán bộ bảo vệ trẻ em được hướng dẫn và trang bị công cụ giúp nâng cao chuyên môn về bảo vệ trẻ em và thúc đẩy sự tham gia của trẻ em. World Vision Việt Nam cũng cung cấp kiến thức và kỹ năng cho giáo viên, phụ huynh và người chăm sóc trẻ để giúp họ phát hiện, ngăn chặn và báo cáo các hành vi đe doạ sự an toàn của trẻ, đồng thời xây dựng các mối quan hệ tích cực, ôn hoà trong gia đình và trường học. Chúng tôi cũng giúp trẻ học cách nhận biết những rủi ro về an toàn, đồng thời dạy trẻ cách tự bảo vệ bản thân và bạn bè khỏi những rủi ro đó. 

 

Ở cấp quốc gia, chúng tôi phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các tổ chức hoạt động vì trẻ em để cải thiện và tăng cường thực thi chính sách đối với các vấn đề lạm dụng trẻ em, lao động trẻ em, tảo hôn, mua bán trẻ em bên cạnh các hình thức bạo lực và gây thương tích đối với trẻ em. 

 

Ngân sách 

USD 4.608.077 (26% ngân sách hàng năm của World Vision Việt Nam)

Địa bàn triển khai

Tại tất cả 37 Chương trình Vùng

Đối tượng hưởng lợi trực tiếp

164.607 trẻ em và 198.622 người lớn

Kết quả nổi bật

20.220
trẻ em tham gia hành động góp phần chấm dứt bạo lực trẻ em.
52
sáng kiến do trẻ em khởi xướng để đề xuất các kiến nghị liên quan đến vấn đề bảo vệ trẻ em tới ban giám hiệu trường và lãnh đạo địa phương.
53.285
cha mẹ và người chăm sóc trẻ tham gia tập huấn nâng cao nhận thức và được tiếp cận thông tin về bảo vệ trẻ em.
7.202
phụ huynh được tăng cường kiến thức về kỷ luật tích cực và các vấn đề liên quan đến bảo vệ trẻ em.
2
chính sách cấp quốc gia được ban hành nhằm củng cố hệ thống bảo vệ trẻ em (với sự hỗ trợ kỹ thuật của World Vision Việt Nam).
 
 
 
Các đối tác chính
  • Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các Sở cấp tỉnh, huyện thuộc 2 bộ này trên địa bàn 37 Chương trình Vùng thuộc 14 tỉnh, thành phố 
  • Các tổ chức đoàn thể (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên)
  • Các ủy ban bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng
  • Các nhóm công tác về quyền trẻ em tại Việt Nam
  • Các gia đình, nhà trường và cộng đồng.

 

(Các số liệu dựa trên báo cáo năm 2019)

Related Media
Sáng kiến Chấm dứt bạo lực trẻ em | Video chính thức
Sáng kiến Chấm dứt bạo lực trẻ em | Video chính thức
Trẻ dễ bị tổn thương | Duy
Trẻ dễ bị tổn thương | Duy
Sáng kiến Chấm dứt bạo lực trẻ em | Bài hát chính thức
Sáng kiến Chấm dứt bạo lực trẻ em | Bài hát chính thức
0.03866 sec| 2000.461 kb