Hỗ trợ phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa

- The newspaper talks about us

[Tháng 2 năm 2020] 

Ngày 26/2, lễ ký kết viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản cho dự án “Hỗ trợ phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Điện Biên” đã diễn ra tại Hà Nội. 

Dự án có số tiền viện trợ là hơn 482.000 USD và do Tổ chức World Vision Japan thực hiện.

Dự án sẽ tập trung hỗ trợ 2 huyện có tỷ lệ người nghèo đặc biệt cao ở tỉnh Điện Biên - huyện Mường Chà và huyện Tuần Giáo - với mong muốn xây dựng được khung hỗ trợ nhằm phòng chống nạn buôn người và bạo lực ở khu vực dự án, cũng như hỗ trợ phụ nữ, các bé gái có kiến thức để tự bảo vệ bản thân.

Link tới bài viết

0.04476 sec| 1947.375 kb