Tầm nhìn Thế giới Việt Nam triển khai chương trình ứng phó và phục hồi trên phạm vi quốc gia nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19 và giảm tác động đến những trẻ em và gia đình dễ bị tổn thương.  

Bốn mục tiêu chiến lược của chương trình này là:

Mục tiêu 1: Đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh  
Mục tiêu 2: Tăng cường hệ thống và nhân viên y tế 
Mục tiêu 3: Hỗ trợ trẻ em chịu ảnh hưởng bởi COVID-19 thông qua các hoạt động bảo vệ trẻ em, viện trợ lương thực và hỗ trợ sinh kế  
Mục tiêu 4: Hợp tác, vận động nhằm bảo vệ trẻ em

 

Trong khuôn khổ chương trình, Tầm nhìn Thế giới nỗ lực giảm thiểu tác động về kinh tế và xã hội của đại dịch COVID-19 bằng việc truyền tải thông điệp về các biện pháp phòng ngừa để hạn chế sự lây lan của vi-rút, cung cấp các vật dụng vệ sinh và thiết bị bảo hộ cá nhân, tăng cường hoạt động bảo vệ những trẻ em dễ chịu tổn thương nhất, cung cấp viện trợ thực phẩm và hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng, đồng thời thúc đẩy vai trò của Ủy ban Bảo vệ Trẻ em tại địa phương trong việc ứng phó với các vấn đề an toàn trẻ em trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang tiếp diễn.  

Cùng với chiến dịch toàn cầu của Tầm nhìn Thế giới nhằm chấm dứt bạo lực đối với trẻ em, chúng tôi tăng cường truyền thông về cách giảm thiểu căng thẳng, áp lực trong bối cảnh dịch bệnh, khởi xướng các thử thách trực tuyến, tổ chức các buổi livestream thảo luận với các chuyên gia về bảo vệ trẻ em để thúc đẩy các mối quan hệ tích cực trong gia đình. 

Ngân sách

USD 800,000

Địa bàn triển khai

35 Chương trình Vùng

Thời gian thực hiện

4/2020 - 9/2020

Người thụ hưởng trực tiếp

364,962 người dân, bao gồm cả những nhóm dễ bị tổn thương và người khuyết tật

Thành tựu nổi bật

105,426
Người dân nhận được các tài liệu phòng ngừa COVID-19. 
5,392
Nhân viên y tế được cung cấp thiết bị bảo hộ cá nhân trong các cơ sở y tế.
22,400
 
Khẩu trang được phân phối cùng với 2.052 bộ dụng cụ khử trùng và 345 bộ găng tay.
34,006
Người dân nhận được hỗ trợ lương thực.
4,049
Người dân được tập huấn về sinh kế. 1.465 người dân được hỗ trợ dụng cụ/ đầu vào sản xuất (con giống, cây giống, thức ăn chăn nuôi).
439
Nhân viên tuyến đầu được đào tạo về bảo vệ trẻ em.

Các đối tác

  • Các Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã
  • Ủy ban bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng
  • Các tổ chức đoàn thể (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên)
  • Gia đình, nhà trường và cộng đồng

 

Petition

The impacts of COVID-19 could permanently scar the development of a generation of the world's most vulnerable children. Since 1990, the number of children dying from preventable causes such as poverty, hunger, and disease has more than halved. Unless the international community prioritises countries which are at greatest long-term risk from the impacts of COVID-19, this pandemic will leave millions of girls and boys poorer, hungrier, sicker, less educated and exposed to more violence and abuse.

 

We, the undersigned, are concerned citizens who urge our national and global leaders to act now to:

1) Increase funding to end violence against children, particularly in the world's most vulnerable places

2) Impose total ban on violence against children under all circumstances

0 Signatures
Related Media
Vươn tới tương lai | Minh
Vươn tới tương lai | Minh
Trẻ dễ bị tổn thương | Dựa
Trẻ dễ bị tổn thương | Dựa
Trẻ dễ bị tổn thương | Duy
Trẻ dễ bị tổn thương | Duy
Vươn tới tương lai | Thương
Vươn tới tương lai | Thương
Vươn tới tương lai | Diễm
Vươn tới tương lai | Diễm
0.16640 sec| 1999.547 kb