Một cuộc khảo sát đối với 6856 người dân trên địa bàn hoạt động của Tầm nhìn Thế giới Việt Nam tại 14 tỉnh thành được thực hiện vào tháng 6 năm ngoái cho thấy hậu quả đáng kể của COVID-19. Mặc dù cách xa các điểm nóng COVID-19 trên cả nước, nhiều hộ gia đình rơi vào tình cảnh khó khăn do không có việc làm. Cụ thể, 91% hộ gia đình tham gia khảo sát từng bị thiếu lương thực, 66% chịu ảnh hưởng nghiêm trọng về sinh kế và 80% đang chật vật thanh toán các khoản vay nợ. 

 

Tháng 10 năm 2020, Tầm nhìn Thế giới Việt Nam đã khởi xướng một dự án kéo dài bốn tháng do KOICA tài trợ để hỗ trợ trực tiếp cho trẻ em, gia đình và các trường học. Các hoạt động bao gồm hỗ trợ ổn định kinh tế hộ gia đình và tăng cường khả năng phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm tại địa phương. Dự án sẽ được triển khai tại 6 huyện miền núi thuộc các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

 

Các mục tiêu hỗ trợ của dự án phục hồi này được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân, dựa trên những khảo sát và đánh giá Tầm nhìn Thế giới đã thực hiện: 

Thứ nhất, để đảm bảo an ninh lương thực, Tầm nhìn Thế giới có các gói hỗ trợ về lương thực (bao gồm thêm các sản phẩm bổ sung, tăng cường vi chất dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng) đồng thời tìm ra các phương án sinh kế bền vững thay thế cho các hộ gia đình chịu ảnh hưởng.  

Thứ hai, để mở rộng quy mô các biện pháp phòng ngừa COVID-19, Tầm nhìn Thế giới thiết lập, nâng cấp các bồn rửa tay tại nhà, trường học, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước đảm bảo vệ sinh cho người dân. 

 

Quá trình thực hiện dự án luôn bảo đảm tính công bằng, không phân biệt giới tính, các gia đình có người khuyết tật sẽ được ưu tiên nhận viện trợ và hỗ trợ sinh kế. Nguồn cung thực phẩm và dịch vụ được chọn lựa ở chính địa bàn đó nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương.

 

Gói hỗ trợ cho Việt Nam nằm trong khoản tài trợ USD 773.110 [KRW 920.000.000] của KOICA nhằm trợ giúp các quốc gia thuộc khu vực Mekong (bao gồm Campuchia, Myanmar và Việt Nam) đối phó với tác động của dịch COVID-19.

Ngân sách

USD 464.158 (17% ngân sách hàng năm của Tầm nhìn Thế giới Việt Nam)

Địa bàn triển khai

Tỉnh Điện Biên - Mường Chà, Tủa Chùa

Tỉnh Yên Bái - Trạm Tấu

Tỉnh Quảng Nam - Nam Giang

Tỉnh Quảng Ngãi - Minh Long, and Sơn Tây

Thời gian thực hiện

16/9/2020 - 31/12/2020

Người thụ hưởng trực tiếp

26.991 người dân (6,941 hộ gia đình)

Tiêu chí lựa chọn hỗ trợ:

  • hộ nghèo và hộ cận nghèo (theo tiêu chí của Chính phủ Việt Nam)
  • các hộ gia đình có nhiều trẻ em dễ bị tổn thương nhất, những người mất việc làm là nguồn thu nhập chính do COVID-19
  • những trẻ em cần sự bảo vệ đặc biệt

Các đối tác

  • Các Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã
  • Ban quản lý chương trình cấp huyện, xã và thôn
  • Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông các huyện
  • Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện
  • Các Trung tâm Y tế
  • Các tổ chức đoàn thể (Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên)
  • Gia đình, nhà trường và cộng đồng
Related Media
Vươn tới tương lai | Thương
Vươn tới tương lai | Thương
Vươn tới tương lai | Diễm
Vươn tới tương lai | Diễm
Vươn tới tương lai | Minh
Vươn tới tương lai | Minh
Trẻ dễ bị tổn thương | Dựa
Trẻ dễ bị tổn thương | Dựa
Trẻ dễ bị tổn thương | Duy
Trẻ dễ bị tổn thương | Duy
0.09610 sec| 1984.484 kb