Phần lớn hộ dân trong số 600 hộ gia đình hưởng lợi tại huyện Nam Giang là đồng bào dân tộc thiểu số Ca Tu và Giẻ Triêng, sinh sống chủ yếu dựa vào nghề nông và làm nương rẫy. Tỷ lệ nghèo đa chiều của các cộng đồng dân tộc thiểu số này lên đến gần 27% (2015). Thu nhập bình quân đầu người của họ rơi vào khoảng VND 917.600 và VND 770.200 (tương đương USD 40 và USD 30), chỉ bằng 1/3 thu nhập trung bình của cả nước.

 

Vì vậy, các hỗ trợ về nông nghiệp liên kết để phát triển kinh tế của Dự án hướng tới mục tiêu trao quyền và nâng cao khả năng quyết định của các hộ gia đình hưởng lợi, từ đó giúp họ phát triển sinh kế bền vững. Từ đó, sự tham gia của các hộ gia đình và cộng đồng tham gia dự án sẽ được cải thiện.

 

Qua phương pháp tiếp cận tôn trọng văn hoá, chuyên nghiệp, cởi mở và dựa theo nhu cầu của thị trường, Dự án sẽ góp phần trao quyền cho người dân và nâng cao sản lượng nông nghiệp. Bên cạnh đó, thông qua sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách địa phương, Dự án hướng tới mục tiêu vận động và cải cách các chính sách hỗ trợ theo thực trạng và nhu cầu cụ thể của các cộng đồng dân tộc thiểu số cấp địa phương và cấp quốc gia.

 

Dự án hướng tới những kết quả cụ thể sau:

1)    Nâng cao năng lực phát triển kinh tế của nông hộ

2)    Phát triển mối quan hệ giữa các nhóm chăn nuôi heo và những tác nhân của thị trường

3)    Nâng cao chất lượng của sản phẩm thịt heo đen địa phương và quy trình xử lý của các đối tác

4)    Nâng cao năng lực và dịch vụ chăm sóc thú y tại địa phương

5)    Nâng cao tỷ lệ áp dụng mô hình chăn nuôi tự nhiên của các hộ tham gia chăn nuôi heo

6)    Nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của các hộ tham gia

7)    Trao quyền và nâng cao sự tham gia của cộng đồng dân tộc thiểu số trong quá trình hoạch định chính sách địa phương

 

 

Ngân sách

EUR 550.173

 

Nhà tài trợ

 

Thời gian

01/01/2019 – 30/09/2022

 

Địa bàn thực hiện

Huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

 

Người thụ hưởng trực tiếp

  • 600 hộ nghèo và cận nghèo (tương đương với 2.400 người hưởng lợi, bao gồm 1.200 trẻ em)
  • 55 đối tác và cán bộ dự án

 

Đối tác địa phương

  • Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung
  • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
0.03340 sec| 1972.516 kb