Dự án phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số (EMEE) có mục tiêu cải thiện phúc lợi kinh tế cho 1.200 hộ dân tộc thiểu số nghèo trong vòng năm năm. 52 nhóm sản xuất tại sáu xã nghèo nhất được đào tạo kỹ thuật canh tác bền vững, thực hành tiết kiệm và phát triển chuỗi giá trị địa phương, góp phần gia tăng thu nhập lên tới 20%. Ngoài ra, một phương pháp kinh doanh toàn diện giúp tạo ra mối quan hệ thương mại chặt chẽ giữa người nông dân và các đơn vị kinh doanh nhằm liên kết sản phẩm địa phương với nhu cầu của thị trường. Việc trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất và kinh doanh này sẽ đem lại lợi ích trực tiếp cho 2.248 người. 

 

Ngân sách

USD 2.8 triệu 

Đơn vị tài trợ

Quỹ Đối tác của Chương trình Viện trợ New Zealand (75% ngân sách dự án)

Thời gian thực hiện

1/6/2015 - 31/5/2020

Địa bàn triển khai

Hướng Lập, Hướng Việt, Hướng Linh, Hướng Phùng (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) 

Người thụ hưởng trực tiếp

1.200 hộ gia đình (94% người dân tộc Pako, Vân Kiều; 6% người dân tộc Kinh)

Các thành tựu nổi bật

67%
Các hộ gia đình gia tăng thu nhập.
52
Nhóm nhà sản xuất và 1 hợp tác xã được thành lập với 1.234 thành viên, trong đó hơn 39% là phụ nữ.
73%
Các nhóm sản xuất được liên kết với thị trường để có đầu ra tiêu thụ sản phẩm tốt hơn. 
 
Các đối tác
  • Công ty TNHH Sáng kiến ​​và Khuyến học Việt Nam & Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Xã hội Tia Sáng đóng góp kiến ​​thức chuyên môn trong việc kinh doanh hướng tới người thu nhập thấp
  • Các tổ chức khác trong nước đóng vai trò thiết yếu trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, huy động sự tham gia của cộng đồng.

 

 

Related Media
Vươn tới tương lai | Thương
Vươn tới tương lai | Thương
Vươn tới tương lai | Diễm
Vươn tới tương lai | Diễm
Vươn tới tương lai | Minh
Vươn tới tương lai | Minh
Trẻ dễ bị tổn thương | Dựa
Trẻ dễ bị tổn thương | Dựa
Trẻ dễ bị tổn thương | Duy
Trẻ dễ bị tổn thương | Duy
0.03406 sec| 1970.508 kb