Dự án “Nâng cao năng lực dạy và học công nghệ thông tin và kỹ năng mềm trong các trường học tại Hải Phòng” do Công ty Samsung SDS Hàn Quốc tài trợ nhằm trang bị kỹ năng công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm cần thiết khác cho 600 học sinh và 95 giáo viên các trường THPT trên địa bàn quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng từ đó, nâng cao khả năng tiếp cận của học sinh, đặc biệt là các em thuộc nhóm dễ bị tổn thương, với các cơ hội học tập và việc làm chất lượng hơn. 

 

Trước tình hình này và dựa trên nhu cầu thực tế tại địa phương, World Vision Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh từ mạng lưới giám sát và quản lý các hoạt động dựa vào cộng đồng, cũng như mối quan hệ chặt chẽ của mình với chính quyền địa phương và các cơ quan chính phủ để triển khai Dự án, giúp đạt được hai nhóm kết quả sau: 

 

1) Cải thiện năng lực của học sinh và giáo viên trung học về Công nghệ Thông tin, bao gồm lập trình máy tính, đa phương tiện, tiếp thị kỹ thuật số, thiết kế web. 

2) Phát huy năng lực ứng dụng các kỹ năng mềm cho học sinh và giáo viên, để nâng cao khả năng tiếp cận việc làm chất lượng cho học sinh, bao gồm kỹ năng giao tiếp, an toàn trên mạng, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, lãnh đạo, và kỹ năng sống. 

 

Dự án “Nâng cao năng lực dạy và học công nghệ thông tin và kỹ năng mềm trong các trường học tại Hải Phòng” được kỳ vọng sẽ tiếp nối những đóng góp quan trọng và bền bỉ của World Vision Việt Nam vào sự phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, Dự án cũng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế và công nghệ của thành phố Hải Phòng, theo định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Chiến lược phát triển Giáo dục Việt Nam giai đoạn 2021- 2030. 

 

Dự án góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững: 

 

                     

 

 

Ngân sách

245.850 USD

Đơn vị tài trợ

SAMSUNG SDS VIETNAM - HO CHI MINH | LinkedIn 

Thời gian

4/2022 –  10/2023

Địa bàn triển khai

Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Người thụ hưởng trực tiếp

600 học sinh và 95 giáo viên các trường THPT trên địa bàn quận Ngô Quyền

 


 

Related Media
Vươn tới tương lai | Thương
Vươn tới tương lai | Thương
Vươn tới tương lai | Diễm
Vươn tới tương lai | Diễm
Vươn tới tương lai | Minh
Vươn tới tương lai | Minh
Trẻ dễ bị tổn thương | Dựa
Trẻ dễ bị tổn thương | Dựa
Trẻ dễ bị tổn thương | Duy
Trẻ dễ bị tổn thương | Duy
0.03985 sec| 1982.352 kb