Thực trạng thiếu hụt nước sạch tại Việt Nam  

Tại Việt Nam, có tới 20% dân số không được tiếp cận với nguồn nước hợp vệ sinh và dễ mắc các bệnh lây truyền qua đường nước. Hàng năm, khoảng 9.000 người tử vong do các vấn đề liên quan đến nước và vệ sinh môi trường, và có đến 250,000 người phải nhập viện do nguồn nước uống bị nhiễm khuẩn.  

 

Tình trạng này càng nghiêm trọng hơn ở khu vực nông thôn và miền núi nơi điều kiện hạ tầng và cơ sở vật chất về hệ thống xử lý nước và rác thải còn hạn chế. Tại huyện Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên), chỉ có 40,7% hộ dân được tiếp cận với nguồn nước được cải thiện, và chỉ có 17,3% hộ dân sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.  

 

Giải pháp dựa vào cộng đồng  

Dự án “Nước sạch cho người dân huyện Tủa Chùa”, do World Vision Việt Nam phối hợp thực hiện cùng Tập đoàn 3M, hướng tới mục tiêu tăng cường khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường cho các hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dễ bị tổn thương nhất, thông qua cách thức tiếp cận dựa vào cộng đồng.  

 

 

Mục tiêu 

  • Nâng cao kiến thức của cộng đồng, đặc biệt là các hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi về bảo vệ nguồn nước, sử dụng nguồn nước sạch, xử lý và trữ nước 
  • Xây dựng và đưa hệ thống nước sạch cộng đồng vào hoạt động  

 

Hoạt động của dự án 

  • Tập huấn cho cán bộ điều phối, Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh môi trường, và các hộ gia đình hưởng lợi về bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước sạch, xử lý và trữ nước 
  • Xây dựng hệ thống nước sạch công cộng và phân phối đến các hộ dân  
  • Tập huấn cho Ban Quản lý Nước sạch và Vệ sinh môi trường về phương pháp quản lý hệ thống nước sạch công cộng  
  • Truyền thông về bảo vệ hệ thống và hạ tầng nước sạch công cộng  
  • Tổ chức các buổi họp tiếp thu ý kiến về vận hành và bảo trì hệ thống nước sạch công cộng 

 

Trong giai đoạn thực hiện 2022 – 2023, Dự án đặt mục tiêu: 

  • Nâng cao kiến thức về sử dụng nước sạch và xử lý nguồn nước cho 900 hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi 
  • Xây dựng 06 công trình nước sạch và hỗ trợ 200 hộ gia đình tiếp cận và sử dụng công trình 
  • Tổ chức 48 chương trình truyền thông cho cộng đồng về sử dụng nước sạch và bảo vệ hệ thống nước công cộng 

 

Ngân sách 

USD 50.000  

 

Nhà tài trợ 

 

Thời gian 

12.2022 – 11.2023 

 

Địa bàn hoạt động 

Huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên 

0.05032 sec| 1982.336 kb