Dự án Phát triển chuỗi giá trị địa phương (LVCD) nhằm nâng cao thu nhập một cách bền vững cho các hộ nông dân còn gặp nhiều khó khăn, sản xuất quy mô nhỏ, thông qua việc áp dụng các kỹ thuật canh tác tự nhiên và tạo ra liên kết thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp sạch, từ đó góp phần cải thiện cuộc sống của trẻ em và người dân tại địa phương. 

Ngân sách

USD 972.163 

Đơn vị tài trợ

Thời gian thực hiện

1/1/2017 - 30/12/2019

Địa bàn triển khai

Huyện Triệu Phong district, tỉnh Quảng Trị (5 xã: Triệu Thượng, Triệu Sơn, Triệu Tài, Triệu Trung và Triệu Trạch)

Người thụ hưởng trực tiếp

1.000 hộ gia đình (khoảng 4200 người dân)

Các thành tựu nổi bật

842
Hộ gia đình đã áp dụng phương pháp trồng trọt, chăn nuôi tự nhiên cho các nông sản như gạo, rau, trứng gà và thịt lợn.
842
Hộ gia đình có nông sản được canh tác tự nhiên đáp ứng yêu cầu người tiêu dùng. 
30
Nhóm sản xuất đã thiết lập chuỗi giá trị cho các sản phẩm canh tác tự nhiên. 
 
Các đối tác
  • Ủy ban Nhân dân huyện Triệu Phong
  • Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
  • Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Phòng Kinh tế và Hạ tầng
  • Hội Phụ nữ
  • Ban Quản lý dự án của 5 xã thuộc dự án
  • Ban Phát triển thôn

 

 

Related Media
Vươn tới tương lai | Thương
Vươn tới tương lai | Thương
Vươn tới tương lai | Diễm
Vươn tới tương lai | Diễm
Vươn tới tương lai | Minh
Vươn tới tương lai | Minh
Trẻ dễ bị tổn thương | Dựa
Trẻ dễ bị tổn thương | Dựa
Trẻ dễ bị tổn thương | Duy
Trẻ dễ bị tổn thương | Duy
0.10655 sec| 1974.758 kb