Nhận thức và hành động nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với trẻ em đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, những thay đổi này cần được lan tỏa rộng rãi tới mọi nhóm đối tượng trong xã hội. Một cuộc khảo sát của Tầm nhìn Thế giới Việt Nam năm 2018 cho thấy bạo lực thể chất vẫn là hình thức bạo lực phổ biến nhất đối với trẻ em, khi có tới 33,2% số người tham gia khảo sát từng trải qua tình trạng này trong vòng 12 tháng qua. 

 

Thống kê cũng chỉ ra rằng, cùng với gia đình thì trường học chính là nơi trẻ em phải đối mặt với bạo lực thể chất nhiều nhất, khi 57,8% trẻ em bị bạo lực đã trải qua điều này ở trường học. Bạo lực học đường gây ra bởi chính bạn bè của trẻ, hoặc từ những biện pháp kỷ luật không phù hợp của thầy cô giáo. Theo thống kê hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1.600 trường hợp bạo lực trong và ngoài trường học đã được báo cáo trong năm học 2014 - 2015. Một cuộc điều tra chung giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng ghi nhận 18.571 vụ bạo lực học đường từ năm 2011 đến tháng 4/2018. 

 

Mục tiêu của Dự án Hope In Class (HIC) là xây dựng một môi trường an toàn, thân thiện tại trường học cho trẻ em bằng việc học và thực hành hành các hành vi tích cực, yêu thương, tinh thần đoàn kết cũng như tăng cường sự hợp tác và tham gia của các nhà lãnh đạo trong ngành giáo dục, giáo viên và phụ huynh trong việc giáo dục trẻ em và giải quyết bạo lực. 

 

Để hướng tới mục tiêu này, HIC đặt ra hai kết quả mục tiêu:

Kết quả 1: Nâng cao năng lực của trẻ em trong việc xây dựng một môi trường tích cực tại trường học để bảo vệ bản thân và bạn bè mình khỏi bạo lực  

Kết quả 2: Nâng cao năng lực, trách nhiệm của nhà trường/ giáo viên và phụ huynh trong việc xây dựng môi trường tích cực, nhằm chấm dứt bạo lực đối với trẻ em tại trường học

Ngân sách

USD 212.766

Nhà tài trợ

Orion Foundation và Orion Food Vina

Thời gian

4/2020 - 9/2022

Địa bàn thực hiện

Huyện Thường Xuân, Bá Thước, Lang Chánh (Thanh Hóa), Quận Ngô Quyền (Hải Phòng)

Người thụ hưởng trực tiếp

Hơn 10.000 trẻ em của 40 trường học

Các đối tác

  • Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa và thành phố Hải Phòng
  • Gia đình, nhà trường và cộng đồng

 

 

 

 

 

Related Media
Vươn tới tương lai | Thương
Vươn tới tương lai | Thương
Vươn tới tương lai | Diễm
Vươn tới tương lai | Diễm
Vươn tới tương lai | Minh
Vươn tới tương lai | Minh
Trẻ dễ bị tổn thương | Dựa
Trẻ dễ bị tổn thương | Dựa
Trẻ dễ bị tổn thương | Duy
Trẻ dễ bị tổn thương | Duy
0.03365 sec| 1996.922 kb