Bạo lực thể chất có ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển của trẻ em. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, những đứa trẻ phải thường xuyên hứng chịu những hình phạt thể chất có tỉ lệ học đến bậc đại học thấp hơn, trong khi tỉ lệ nghỉ học tăng gấp đôi so với bạn bè cùng trang lứa. Bạo lực thể chất tác động làm suy giảm kết quả học tập, chính là một trong những tác nhân góp phần hình thành tâm lý chán nản việc đi học.  

Bạo lực trong gia đình cũng ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình hình thành nhân cách và mối quan hệ của trẻ với bạn bè. Những đứa trẻ bạo lực ở trường học thường chính là người phải gánh chịu bạo lực thể chất từ cha mẹ, người chăm sóc hay anh chị em trong gia đình. Chúng dễ trở nên hung hăng, nóng nảy và có xu hướng sử dụng bạo lực để giải quyết những bất đồng.  

Trong khi đó, nhận thức của những người làm công tác xã hội, phụ huynh và người chăm sóc về bạo lực và xâm hại trẻ em vẫn còn hạn chế. 

Là một phần trong chiến dịch toàn cầu của Tầm nhìn Thế giới Quốc tế nhằm chấm dứt bạo lực đối với trẻ em, Tầm nhìn Thế giới Việt Nam đặt mục tiêu chấm dứt bạo lực thể chất đối với trẻ em trong gia đình và trường học. Chúng tôi phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để khởi động chiến dịch này như là dự án khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác 5 năm. Tầm nhìn Thế giới Việt Nam sẽ tăng cường sự hợp tác với các đơn vị liên quan trong suốt quá trình thực hiện chiến dịch. Các hoạt động của chiến dịch sẽ được lồng ghép vào Chương trình Bảo vệ Trẻ em của Tầm nhìn Thế giới Việt Nam đang được triển khai tại 37 quận, huyện trên 14 tỉnh thành. 

 

Chúng tôi khuyến nghị 

  • Áp dụng kỷ luật tích cực trong gia đình và trường học góp phần xây dựng một nền tảng vững chắc, tích cực đối với sự phát triển của trẻ.  
  • Truyền tải thông điệp chấm dứt bạo lực trẻ em trên các kênh truyền thông quốc gia nhằm thay đổi những chuẩn mực văn hoá, tư duy không phù hợp trong xã hội về bạo lực trẻ em.
  • Tăng cường việc thực thi các chính sách, tuân thủ pháp luật liên quan đến bạo lực trẻ em (Luật Trẻ em, Luật Giáo dục, Luật phòng, chống bạo lực gia đình). 

Petition

The impacts of COVID-19 could permanently scar the development of a generation of the world's most vulnerable children. Since 1990, the number of children dying from preventable causes such as poverty, hunger, and disease has more than halved. Unless the international community prioritises countries which are at greatest long-term risk from the impacts of COVID-19, this pandemic will leave millions of girls and boys poorer, hungrier, sicker, less educated and exposed to more violence and abuse.

 

We, the undersigned, are concerned citizens who urge our national and global leaders to act now to:

1) Increase funding to end violence against children, particularly in the world's most vulnerable places

2) Impose total ban on violence against children under all circumstances

0 Signatures
0.35788 sec| 1964.875 kb