Hưởng ứng Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 01/06/2021, cuộc thi “Học sinh với An toàn Thông tin” nhằm tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng mạng internet an toàn cho học sinh và phụ huynh học sinh trên cả nước. Cuộc thi cũng tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy của học sinh, giúp các em nhận diện và phòng, tránh các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng. 

 

Diễn ra từ 3 đến 24/3/2022, học sinh từ 191 trường học thuộc 12 tỉnh thành phố - địa bàn hoạt động của World Vision Việt Nam sẽ tham gia cuộc thi.

 

Cuộc thi được thực hiện dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cùng sự đồng hành trực tiếp của Cục An toàn thông tin, Vụ Giáo dục chính trị Công tác học sinh, sinh viên và Cục Trẻ em. 


 
Để tìm hiểu thông tin chi tiết và tham dự cuộc thi "Học sinh với An toàn thông tin 2022", xin vui lòng truy cập: https://thihsattt.vnhttps://childsafe.vn.  

 

Các đơn vị phối hợp thực hiện:

 • UNICEF Vietnam
 • Childfund Vietnam
 • JICA (Japan International Cooperation Agency)
 • MSD Vietnam
 • CyberKid Vietnam
 • Plan International Vietnam
 • World Vision Vietnam
 • Kaspersky
 • CMC Corp
 • Bkav
 • TikTok
 • Viettel IDC
0.03445 sec| 1955.281 kb