Tình nguyện viên cho Chương trình vùng huyện Bình Chánh

Job code
Location Chương trình vùng huyện Bình Chánh
TermTừ ngày 22/12/2021 đến ngày 30/03/2022 (trừ những ngày nghỉ lễ, tết)
Deadline: December 21, 2021
Vui lòng gửi CV tới email: wvv_recruitment@wvi.org Email subject: Binh Chanh - Your Name - Volunteer
Background
See more >>
Purpose of Position
Hỗ trợ nhân viên bảo trợ hoàn thành các kế hoạch đúng hạn. (Hồ sơ trẻ mới, CUP, CUV, nhập hưởng lợi, công tác thư từ, phụ giúp các công việc admin/giấy tờ hàng ngày, ... Bao gồm các công việc tại cộng đồng và trên hệ thồng HOPE).
See more >>
Key Responsibilities
Trách nhiệm và nhiệm vụ của tình nguyện viên • Hỗ trợ Điều phối viên bảo trợ theo dõi, xử lý thư từ của trẻ và nhà bảo trợ (cụ thể: Kiểm tra thư từ được Văn phòng quốc gia gởi về chương trình, chụp thư và gởi thư đi dịch thuật, kiểm tra nội dung thư phản hồi của trẻ; scan thư và upload thư của trẻ lên hệ thống HOPE). • Kiểm tra và nhập thông tin cập nhật của trẻ bảo trợ trong năm FY2022 và hỗ trợ nhập thông tin của trẻ lên hệ thống HOPE. • Hỗ trợ thực hiện Sponsorship 2.0 (Kiểm tra chất lượng Hold, CUP và CUV; upload Hold, CUP và CUV lên hệ thống). • Hỗ trợ thực hiện hồ sơ trẻ mới. (Kiểm tra thông tin hồ sơ trẻ mới, chụp ảnh, tạo hồ sơ trẻ mới trên hệ thống HOPE). Trách nhiệm của Quản lý Chương trình vùng và Các nhân viên hỗ trợ: • Hướng dẫn kiến thức, kỹ năng các công việc mà TNV sẽ thực hiện. • Phối hợp và tư vấn thực hiện, giám sát các hoạt động dự án. • Theo dõi và chấm công (timesheet), và làm yêu cầu thanh toán hàng tháng.
See more >>
Knowledge & Skill
• Tốt nghiệp THPT, Cao đẳng hoặc Đại học các ngành có liên quan đến công tác xã hội, phát triển cộng đồng, kinh tế. • Thành thạo vi tính: các phần mềm cơ bản Microsoft Word và Excel, sử dụng thành thạo máy photocopy, scan. • Tuân thủ giá trị cơ bản của Tầm nhìn Thế giới Việt Nam trong việc phục vụ ngưòi nghèo và trẻ em trong vùng dự án. • Kỹ năng làm việc nhóm • Kỹ năng giao tiếp • Thẳng thắn, trung thực, minh bạch trong công việc • Tôn trọng đồng nghiệp, đối tác • Tuân thủ theo chính sách an toàn cho trẻ em và người lớn của TNTG • Có tinh thần cởi mở, thân thiện và ham học hỏi, tìm hiểu cái mới.
See more >>
Experience
See more >>
0.05869 sec| 1945.641 kb