WVV Trưởng chi nhánh - Chương trình tài chính vi mô

Job code
Location Phù Cừ - Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên
Term
Deadline: March 13, 2023

Vui lòng gửi CV về địa chỉ email: wvv_recruitment@wvi.org
Tiêu đề: Trưởng chi nhánh - Chương trình Tài chính vi mô - Họ tên

Background

Chương trình Tài chính vi Mô – Tổ chức tầm nhìn thế giới Việt Nam (MFU) là một chương trình được quản lý độc lập nhằm thúc đẩy sự phát triển chuyển hóa thông qua việc cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô. MFU được thành lập từ năm 2006.

Sứ mệnh của Tài chính vi mô là nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng Việt Nam bằng việc hỗ trợ những hộ nghèo nhưng năng động và trang bị cho họ các kỹ năng kinh doanh. Sứ mệnh này đạt được thông qua một chương trình Tài chính vi mô bền vững, mang đến sự tiếp cận về vốn, bảo hiểm và tiết kiệm cho người dân trong các chương trình vùng (CTV). Tất cả các loại hình dịch vụ mà chương trình Tài chính vi mô triển khai đều nhằm xây dựng các mô hình, các năng lực và hệ thống phù hợp cho sự phát triển doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam, mang lại sự phát triển kinh tế bền vững trong các cộng đồng tại CTV- một phần trong sứ mệnh phát triển chuyển hóa của TNTG.

Chương trình Tài chính vi mô (TCVM) của TNTGVN bao gồm 2 cấp quản lý: văn phòng chính tại Hà Nội và văn phòng chi nhánh tại các tỉnh hoặc các vùng dự án. Tất cả những giao dịch trực tiếp với khách hàng như sàng lọc khách hàng, quá trình vay vốn và thu hồi nợ được thực hiện tại cộng đồng thông qua mạng lưới nhân viên tại địa bàn.

Hiện tại, Chương trình Tài chính vi mô đang hoạt động tại 11 huyện ở 4 tỉnh tại miền Bắc và miền Trung.

See more >>
Purpose of Position

Là vị trí tuyến đầu, làm việc trực tiếp với cộng đồng để triển khai các hoạt động tín dụng và đảm bảo chất lượng quản lý tín dụng theo tiêu chuẩn và mục tiêu của TCVM trong phạm vi khu vực phụ trách.

See more >>
Key Responsibilities

LẬP KẾ HOẠCH
-    Kế hoạch hoạt động hàng tháng/ quý/ năm/03 năm của chi nhánh được lập cụ thể dựa trên kế hoạch năm đã được phê duyệt.
-    Đề xuất điều chỉnh kế hoạch hoạt động của chi nhánh khi cần thiết
-    Tham gia hoạt động lập kế hoạch hoạt động hàng năm cùng với AP (đối với các chi nhánh có AP)
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
-    Hoàn thành mục tiêu năm đã được phê duyệt đặc biệt về phát triển khách hàng, chất lượng vốn vay, và hiệu quả xã hội.
-    Đảm bảo kế hoạch công việc của các cán bộ chi nhánh được quản lý hiệu quả đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu chung toàn chi nhánh
-    Đảm bảo tất cả các quy định, chính sách về nhân sự, tài chính, vận hành, trong đó có quy trình tín dụng gồm lựa chọn khách hàng, phê duyệt, giải ngân, thu hồi vốn vay, chất lượng nhóm/cụm và hiệu quả sử dụng vốn được tuân thủ và giám sát thường xuyên
-    Những khó khăn, thiếu sót và những vấn đề đáng quan tâm ở chi nhánh được phát hiện và báo cáo kịp thời lên cấp quản lý, và đề xuất các giải pháp khắc phục hợp lý.
-    Tham gia vào các cuộc họp định kỳ với Nhóm Quản lý. 
-    Đóng góp ý kiến xây dựng và hoàn thiện các chính sách/ hướng dẫn/ thủ tục và triển khai quy trình chuẩn tại chi nhánh. 
-    Triển khai thực hiện lồng ghép hiệu quả với hoạt động của Chương trình phát triển vùng (đối với chi nhánh có AP)  
-    Tất cả các nhân viên ở chi nhánh được thông báo và cập nhật về các thông tin và quyết định quan trọng của Nhóm quản lý một cách nhất quán, rõ ràng và chính xác.
-    Hỗ trợ dự phòng cho các TCN khác hoặc văn phòng chính khi cần thiết theo sự phân công của Quản lý vận hành hoặc vận hành khu vực cấp cao
-    Là trưởng ban xét duyệt vốn vay và tham gia đánh giá, phê duyêt hoặc từ chối khoản vay
TRUYỀN THÔNG
-    Lập kế hoạch và thực hiện các sang kiến truyền thông để phát triển khách hang và xây dựng hình ảnh chi nhánh tại địa phương
-    Thực hiện các đợt truyền thông phát triển KH tham gia tiết kiệm và bảo hiểm
-    Hỗ trợ cán bộ văn phòng chính thực hiện các khảo sát/đánh giá bao gồm nghiên cứu thị trường, khảo sát hài long, phát triển sản phẩm mới…

TẬP HUẤN VÀ XÂY DỰNG NĂNG LỰC
-    Đảm bảo các cụm trưởng được tập huấn về kỹ năng quản lý cụm
-    Phối hợp với cán bộ đào tạo và phát triển tổ chức các buổi tập huấn cho khách hàng về kiến thức và kỹ năng phát triển kinh doanh.
-    Đảm bảo các Cán bộ chi nhánh được trang bị đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc trên cơ sở phối hợp với Cán bộ đào tạo và các phòng ban chức năng.
-    Xây dựng kế hoạch nhân sự hàng năm của chi nhánh 
-    Thực hiện đánh giá hiệu quả công tác định kỳ và xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp phù hợp cho nhân viên chi nhánh
QUẢN LÝ THÔNG TIN
-    Đảm bảo tất cả các báo cáo định kỳ tháng, quý, năm) được hoàn thành đầy đủ, chính xác, đúng tiến độ và cung cấp đầy đủ cho các bên liên quan (VPC; đối tác huyện xã, AP, nhà tài trợ) 
-    Tất cả các dữ liệu và tài liệu của chi nhánh được quản lý và lưu trữ theo đúng quy định của Chương trình Tài chính vi mô
XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ VÀ CÁC NHIỆM VỤ KHÁC
-    Mối quan hệ với các cấp cơ quan địa phương và CTV được thiết lập và duy trì. 
-    Đảm bảo nhóm làm việc hiệu quả, đoàn kết.
-    Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó
-    Trực tiếp quản lý về an ninh an toàn cho nhóm thông qua khảo sát, lập kế hoạch và theo dõi thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn, theo chỉ đạo của Cán bộ VHKV cấp cao và các hướng dẫn hiện hành của TNTGVN
-    Chuẩn bị và cập nhật định kỳ Danh mục quản lý rủi ro của nhóm 
-    Xác định các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu của nhóm, đưa ra các biện pháp nhằm giảm thiểu các rủi ro đó
An ninh và Quản lý rủi ro:
-    Trực tiếp quản lý an ninh và bảo mật trong nhóm dự trên hướng dẫn từ ND và các hướng dẫn đã được thiết lập của TNTG thông qua việc đánh giá, lập kế hoạch và quản trị an ninh; 
-    Chuẩn bị và thường xuyên cập nhật sổ đăng ký rủi ro cho nhóm; 
-    Xác định và giảm thiểu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu đội nhóm. 
-    Chịu trách nhiệm về an ninh cá nhân, xác định và đánh giá chính sách những mối nguy hiểm và ứng phó theo cách phù hợp nhất; thực hiện tất cả các nỗ lực thiện chí nhằm giữ an toàn cho các nhân viên và tài sản của TNTG, đảm bảo tuân thủ những chỉ dẫn, chỉ dẫn của tổ chức như đã được đào tạo.

See more >>
Knowledge & Skill

Trình độ  

 -    Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán hoặc Quản trị kinh doanh

Kiến thức và kỹ năng  

-    Có hiểu biết nhất định về hoạt động tài chính vi mô, phát triển doanh nghiệp nhỏ, hoặc định hướng kinh doanh
-    Khả năng lập kế hoạch hoạt động và quản lý các vấn đề về tài chính 
-    Kỹ năng giao tiếp và tiếp thị
-    Kỹ năng liên nhân, quản lý và tập huấn
-    Sử dụng thành thạo máy vi tính (gồm Word, Excel, Power Point và Internet).
-    Cam kết làm việc với người nghèo và có tinh thần trách nhiệm phục vụ khách hàng
-    Năng động, dễ thích nghi và có khả năng làm việc theo nhóm
-    Quyết đoán, sáng tạo, kiên nhẫn và chính trực
-    Trung thực, nhiệt tình và ham học hỏi
-    Sẵn sàng ủng hộ và thể hiện các giá trị cốt lõi của Tầm nhìn Thế giới theo cách có ý nghĩa đối với trẻ em và cộng đồng

See more >>
Experience

-    Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan 

See more >>
0.02123 sec| 1988.836 kb