Tình nguyện viên cho Chương trình vùng Ngô Quyền

Job code
Location Ngô Quyền, Hải Phòng
Term01/03/2023 - 31/09/2023
Deadline: February 7, 2023

Vui lòng gửi CV về địa chỉ email: wvv_recruitment@wvi.org
Tiêu đề: Tình nguyện viên - Ngô Quyền - Họ tên
 

Background

Theo yêu cầu của văn phòng tài trợ World Vision Hàn Quốc, Chương trình vùng Quận Ngô Quyền cần tuyển mới 600 trẻ Đại diện cộng đồng từ tháng 10/2022 nâng tổng số trẻ Đại diện của Chương trình tới 2.100. Chương trình mở rộng thêm phường Vạn Mỹ, nâng tổng số phường mục tiêu của Chương trình lên 7 phường bao gồm: Cầu Tre, Đông Khê, Máy Chai, Đằng Giang, Gia Viên, Lạc Viên, Vạn Mỹ.  Để đảm bảo các hiệu quả thực hiện hoạt động cho CTV trong giai đoạn này, CTV cần có sự hỗ trợ của một tình nguyện viên cho công tác bảo trợ (hỗ trợ 600 trẻ mới, CUV, thực hiện các hoạt động làm CE, nhập hưởng lợi, công tác thư từ, phụ giúp các công việc admin/giấy tờ hàng ngày bao gồm các công việc tại cộng đồng và trên hệ thống HOPE) và hỗ trợ một phần các hoạt động CTV khi mở rộng thêm phường mục tiêu Vạn Mỹ.
 

See more >>
Purpose of Position
See more >>
Key Responsibilities

-    Hỗ trợ Điều phối viên bảo trợ theo dõi, xử lý thư từ của trẻ và nhà bảo trợ (cụ thể: Kiểm tra thư từ được Văn phòng quốc gia gửi về chương trình, chụp thư và gởi thư đi dịch thuật, kiểm tra nội dung thư phản hồi của trẻ; scan thư và upload thư của trẻ lên hệ thống HOPE).
-    Kiểm tra và nhập thông tin cập nhật của trẻ bảo trợ trong năm FY2023 và hỗ trợ nhập tham gia hưởng lợi của trẻ lên hệ thống HOPE.
-    Hỗ trợ thực hiện CEW (kiểm tra danh sách RC làm CEW)
-    Hỗ trợ thực hiện Sponsorship 2.0 (Kiểm tra chất lượng Hold, CUV; upload        Hold, và CUV lên hệ thống).
-    Hỗ trợ Điều phối viên chương trình vùng trong các hoạt động hành chính, giấy tờ, nhập hưởng lợi MVC, RC, các phần việc thêm vào do mở rộng thêm  phường mới mục tiêu Vạn Mỹ.

See more >>
Knowledge & Skill

-    Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học các ngành có liên quan đến công tác xã hội, phát triển cộng đồng, kinh tế.
-    Thành thạo vi tính: các phần mềm cơ bản Microsoft Word và Excel. Tiếp cận nhanh hệ thống HOPE của World Vision
-    Tuân thủ giá trị cơ bản của Tầm nhìn Thế giới Việt Nam trong việc phục vụ người   nghèo và trẻ em trong vùng dự án.
-    Kỹ năng làm việc nhóm
-    Kỹ năng giao tiếp
-    Thẳng thắn, trung thực, minh bạch trong công việc
-    Tôn trọng đồng nghiệp, đối tác
-    Tuân thủ theo chính sách an toàn cho trẻ em và người lớn của TNTG
-    Có tinh thần cởi mở, thân thiện và ham học hỏi, tìm hiểu cái mới.

See more >>
Experience
See more >>
0.43456 sec| 1947.641 kb